Noutăți

Mesaj de Condoleanțe

Societatea pe Acțiuni ”TRACOM” îşi exprimă regretul profund în legătură cu încetarea din viaţă a dlui Florea Ion, care a activat în calitate de lăcătuș-instalator începând cu anul 1995 în cadrul Întreprinderii Administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM”. Transmitem...

Felicitare cu ocazia Zilei lucrătorului din Industrie

Cu ocazia sărbătorii ”Ziua lucrătorului din industrie”, din numele Societății pe Acțiuni ”TRACOM”, adresăm sincere felicitări tuturor profesioniștilor din această ramură, pentru activitatea fructuoasă pe care o desfășurați şi aportul remarcabil adus la dezvoltarea...

Deschiderea oficială a fabricii ”MAICOM”

La 30.10.2020 în cadrul Parcului Industrial ”TRACOM” a avut loc deschiderea oficială a fabricii de producere a articolelor vestimentare ”MAICOM”. La deschiderea de astăzi au fost prezenți, directorul general al Agenției Proprietății Publice – dl Ghenadie Țepordei,...

COMUNICAT INFORMATIV (Amânare Concurs)

Societatea pe Acțiuni ”TRACOM”, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” anunţă amânarea pentru o dată ulterioară, a concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale în baza porțiunii de teren cu suprafața de 8000 m.p....

COMUNICAT INFORMATIV (Anunț Concurs)

Societatea pe Acțiuni ”TRACOM”, Întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” anunţă desfăşurarea concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial ”TRACOM”, în baza lotului format din porțiunea de teren...

Aviz de anulare a concursului

În baza deciziei Comisiei de Concurs (Proces-Verbal nr.99 din 18.09.2020), TRACOM” S.A. anunță anularea concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor  investiţionale pentru Parcul Industrial ”TRACOM” în baza lotului, format din porțiunea de teren cu...

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Pe data de 07 august 2020 s-a desfăşurat Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor “TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii: I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori. II. Stabilirea...

Adunarea Generală Extraordinară din 07.08.2020

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A. Managementul ”TRACOM” S.A., Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 07 august 2020, orele 10.00 pe adresa: mun. Chişinău,...

Aviz spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Pe data de 03 iulie 2020 s-a desfăşurat Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor  “TRACOM” S.A., la care cu vot unanim s-au luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2019; Luarea de act a dării de seamă financiare...

Adunarea Generală a acționarilor ”TRACOM” S.A.

Astăzi, 03 iulie 2020, a avut loc adunarea generală ordinară anuală a acționarilor ”TRACOM” S.A.,  în cadrul căreia a fost examinată ordinea de zi formată din 8 subiecte cu referire la sinteza activității societății pentru anul 2019 și la deciziile necesare bunei...

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

AVIZ Managementul ”TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 03 iulie 2020, orele 10:00, adresa:  mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta ”TRACOM”...

În atenția acționarilor S.A. “TRACOM”

S.A. “TRACOM”, Vă aduce la cunoștință că în perioada 01.09.2020 - 31.11.2020, va avea loc transmiterea registrului acționarilor societății de la Societatea de înregistrare “Registrator-Centru” S.A. către Depozitarul central unic al valorilor imobiliare. Astfel,...