Proiecte

Actualmente, peste 85 % din activele SA „TRACOM” sunt utilizate conform cererii şi destinaţiei. Blocul administrativ şi de producere, lit.ş-10, care combină sectorul de producere şi blocul administrativ, cu o suprafaţă totală de 37 795.3 m² şi teren adiacent de 1.8 ha. Acest bloc este cel mai mare dintre toate activele SA „TRACOM” şi este în prezent disponibil pentru diverse proiecte de investiţii.

SA „TRACOM” în calitatea sa de întreprindere administratoare a Parcului Industrial „TRACOM” a efectuat, conform unui proiect propriu, lucrări de reconstrucţie a Blocului administrativ şi de producere, lit.ş-10. Gradul de pregătire a acestui obiectiv se estimează la 60%. Toate reţelele pentru prestarea serviciilor (asigurarea cu apă, canalizare, gaze naturale, electricitate) au fost deja conectate la Blocul administrativ.

Conform parametrilor tehnici de care dispune Blocul administrativ şi de producere, lit.ş-10 ar fi putea fi utilizat în calitate de: