Întreprinderea de Stat ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”

Despre Noi

Întreprinderea de Stat ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” a fost creată în anul 2013, în rezultatul reorganizării prin contopire a trei întreprinderi de stat (Î.S. ”Institutul Național de Standardizare și Metrologie”, Î.S. ”Centrul de Standardizare și Metrologie din Bălți, Î.S. ”Centrul de Standardizare și Metrologie din Ceadîr-Lunga””), Întreprinderea de Stat ”Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (CMAC) şi a devenit unul din pilonii infrastructurii calității din Republica Moldova.

Misiunea CMAC este de a contribui la creșterea competitivității clienților prin oferirea unor servicii de certificare, încercări produse, metrologie și instruire la cel mai înalt nivel.

MISIUNEA

Misiunea CMAC este de a contribui la creșterea competitivității clienților prin oferirea unor servicii de certificare, încercări produse, metrologie și instruire la cel mai înalt nivel.

OBIECTIVE

  • Satisfacerea clienților prin oferirea unei game largi de servicii de certificare, încercări de laborator, verificări metrologice, etalonări, în termeni rezonabili și în condițiile respectării cerințelor legale.
  • Îmbunătățirea continuă a performanțelor și a calității serviciilor oferite.
  • Stabilirea și menținerea unor relații reciproc avantajoase cu clienții.
  • Crearea unui mediu intern favorabil dezvoltării, menținerii și motivării capitalului umane

Servicii

Certificare

Certificare Produse și Certificare Sisteme de Management

Încercări Produse

Încercări Produse Agroalimentare, Încercări Produse Industriale și Încercări și Testări a Materialelor pentru Drumuri/Construcții

Metrologie

Verificări Metrologice și Etalonare

Instruire

Formarea profesională continuă şi recalificarea cadrelor din domeniile metrologiei, managementului calitații și evaluării conformității din Republica Moldova.

Serviciile noastre

În prezent, CMAC prestează o gamă largă de servicii acreditate ce cuprind domeniul certificări produse și sisteme de management, încercări produse agro – alimentare și industriale, verificări metrologice și etalonare, instruire.

Vizitați-ne

Pentru descrierea detaliată a serviciilor și pentru alte informații specifice, vă recomandăm să vizitați site-ul nostru sau să contactați managerul nostru.

Contactați-ne

Contacte

Adresă

MD-2004,
Republica Moldova, Chisinau,
Str. Columna 170