Înștiințare

Prin prezenta, În conformitate cu decizia Consiliului Societății din 22.07.2019, proces-verbal nr.12, Dl Ion Lupu a fost eliberat din funcția de Director general ”TRACOM” SA din inițiativă proprie și Dlui Ilie Bucuci, i s-a dispus exercitarea interimatului funcției de...

читать далее

Вниманию акционеров „TRACOM” SA

ИЗВЕЩЕНИЕ «Вниманию акционеров «TRACOM» SA 28 мая 2019 года состоялось общее годовое собрание акционеров «TRACOM» SA, на котором, были приняты следующие решения: 1) Утверждение отчета Совета Общества за 2018 год. 2) Принятие к сведению...

читать далее

резидентов

рабочих мест

инвестированно, млн. лей

годовой товарооборот, млн. лей