Atenție

Societatea pe acțiuni „TRACOM” în legătură cu evoluția răspândirii îmbolnăvirilor cu Covid-19 printre angajații societății, în scopul prevenirii răspândirii infecției, în vederea asigurării securității în muncă la nivelul...

читать далее

Вниманию акционеров ”TRACOM” A.O.

07 августа 2020 года состоялось внеочередное собрание акционеров “TRACOM” S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление оплаты труда: a. каждому члену Совета Общества в...

читать далее

Bнеочередноe Cобрания Aкционеров 07.08.2020

Вниманию акционеров ”TRACOM” S.A. Менеджмент акционерного общества „TRACOM” сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве общего внеочередного собрания акционеров, которое состоится 07 августа 2020 года, в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна, 170,...

читать далее

резидентов

рабочих мест

инвестированно, млн. лей

годовой товарооборот, млн. лей