Новости

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

22 октября 2021 года состоялось внеочередное собрание акционеров «TRACOM» S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление оплаты труда: каждому члену Совета Общества в...

Reuniunea reprezentanților ”TRACOM” SA și rezidenților Parcului

Reuniunea reprezentanților ”TRACOM” SA și rezidenților Parcului

În cadrul întrunirii din 07 octombrie 2021, reprezentanții rezidenților Parcului Industrial „TRACOM” au formulat propuneri ce vizează activitatea platformei industriale și serviciile prestate de către Întreprinderea administratoare, în scopul adaptării acestora...

Вниманию акционеров ”TRACOM” A.O.

07 августа 2020 года состоялось внеочередное собрание акционеров “TRACOM” S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление оплаты труда: a. каждому члену Совета Общества в...

Bнеочередноe Cобрания Aкционеров 07.08.2020

Вниманию акционеров ”TRACOM” S.A. Менеджмент акционерного общества „TRACOM” сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве общего внеочередного собрания акционеров, которое состоится 07 августа 2020 года, в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна, 170,...

ИЗВЕЩЕНИЕ «Вниманию акционеров ”TRACOM” S.A.

03 июля 2020 года состоялось общее годовое собрание акционеров  “TRACOM” S.A., на котором, единогласно были приняты следующие решения: Утверждение отчета Совета Общества за 2019 год; Принятие к сведению финансового отчета Общества за 2019 год; Утверждение приоритетных...

Вниманию акционеров А.О. «ТРАКОМ»

АО «ТРАКОМ» доводит до вашего сведения, что в период с 01.09.2020 по 31.11.2020г состоится передача реестра акционеров общества от регистрационного общества “Registrator-Centru” S.A. к Единому центральному депозитарию ценных бумаг. Таким образом, каждый акционер...

Вниманию акционеров ”ТРАКОМ” А.О.

Менеджмент акционерного общества ”ТРАКОМ” сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится 03 июля 2020 года по адресу: мун. Кишинёв, ул. Колумна, 170, в здании акционерного общества ” ”ТРАКОМ” А.О., в...

Координационное совещание индустриальных парков Республики Молдова.

В Платформе Ассоциации работодателей индустриальных парков Молдовы состоялось первое координационное совещание компаний, управляющих индустриальными парками Республики Молдова в 2020 году. «Сегодняшняя встреча направлена ​​на реабилитацию коммуникации...

Резиденты Индустриального парка «ТРАКОМ» информируют о новых возможностях финансирования и сотрудничества.

Управляющая компания Индустриального парка «ТРАКОМ» в качестве приоритета установила проактивную поддержку резидентов, информируя последних о возможностях финансирования, предназначенных для развития инвестиционных проектов, реализуемых...

Oamenii de afaceri din Olanda, consideră: „Moldova are nevoie de un puternic Centru Logistic de procesare și de distribuție a produselor sectorului agroindustrial, iar PI “TRACOM” este o minunată oportunitate pentru el”.

Oamenii de afaceri din Olanda, consideră: „Moldova are nevoie de un puternic Centru Logistic de procesare și de distribuție a produselor sectorului agroindustrial, iar PI “TRACOM” este o minunată oportunitate pentru el”.

Oamenii de afaceri din Olanda, consideră: „Moldova are nevoie de un puternic Centru Logistic de procesare și de distribuție a produselor sectorului agroindustrial, iar PI “TRACOM” este o minunată oportunitate pentru el”.   În zilele coride ale lunii lui Cuptor, o...

Parteneriat între MIEPO și “TRACOM” SA

Parteneriat între MIEPO și “TRACOM” SA

MIEPO și „TRACOM” SA, sunt 2 structuri care au prin statutul lor interese comune, promovarea exportului din Republica Moldova și atragerea investițiilor în țara noastră. Conjugarea eforturilor pe aceste domenii reprezintă subiectul evenimentului ce a avut loc recent...

5 ANI CONSTRUIM VIITORUL ÎMPREUNĂ… AICI IDEEA DEVINE REALITATE

5 ANI CONSTRUIM VIITORUL ÎMPREUNĂ… AICI IDEEA DEVINE REALITATE

Azi, Parcul Industrial „TRACOM”, este unul din proiectele de succes a paradigmei înaintate  de Ministerul Economiei Republicii Moldova acum 5 ani, paradigmă ce are la bază revitalizarea sectorului industrial al țării în baza activelor platformelor industriale aflate...

Experiența PI “TRACOM” în vizorul oamenilor de afaceri din Japonia.

Experiența PI “TRACOM” în vizorul oamenilor de afaceri din Japonia.

  Astăzi, PI „TRACOM”  a fost vizitat de membrii unei delegații a JETRO, Japan External Trade Organization. JETRO este o organizație  guvernamentală,  care  promovează exportul din Japonia și investițiile reciproce între Japonia și restul lumii. Printre distinșii...