Новости

Parteneriat strategic

Parteneriat strategic

Actuala situație instabilă și provocările majore, ne determină să unim eforturile pentru un viitor mai bun, atât pentru rezidenții parcului nostru, cât și pentru întregul ecosistem. Acordul de parteneriat, care presupune consolidarea resurselor partenerilor, a fost...

Comunicat informativ

Comunicat informativ

La data de 19 ianuarie 2022 în incinta „TRACOM” a avut loc ședința de lucru constructivă, cu participarea echipei Întreprinderii administratoare a Parcului Industrial „TRACOM” și reprezentanților rezidenților parcului....

Comunicat informativ

Comunicat informativ

La data de 10 ianuarie 2022 în incinta „TRACOM” a avut loc ședința de lucru constructivă, cu participarea echipei Întreprinderii administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”, președintele Asociației Obștești „Asociația rezidenților Parcului Industrial „TRACOM”...

45 ani de activitate continuă în cadrul ”TRACOM” S.A.

45 ani de activitate continuă în cadrul ”TRACOM” S.A.

Cu prilejul aniversării a 45 ani de activitate în cadrul întreprinderii, pe data de 03 ianuarie 2022, echipa ”TRACOM” S.A. i-a urat colegului Ivan Livoroi Mulți Ani de continuitate fructuoasă, inspirație, energie și rezultate remarcabile!

Eveniment de totalizare în cadrul P.I. ”TRACOM”

Eveniment de totalizare în cadrul P.I. ”TRACOM”

Echipa Întreprinderii administratoare a P.I. „TRACOM” și Asociația Rezidenților, pe data de 28 decembrie 2021, au organizat un eveniment de totalizare în atmosferă neformală, la care au fost invitați rezidenții...

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

22 октября 2021 года состоялось внеочередное собрание акционеров «TRACOM» S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление оплаты труда: каждому члену Совета Общества в...

Reuniunea reprezentanților ”TRACOM” SA și rezidenților Parcului

Reuniunea reprezentanților ”TRACOM” SA și rezidenților Parcului

În cadrul întrunirii din 07 octombrie 2021, reprezentanții rezidenților Parcului Industrial „TRACOM” au formulat propuneri ce vizează activitatea platformei industriale și serviciile prestate de către Întreprinderea administratoare, în scopul adaptării acestora...

Вниманию акционеров ”TRACOM” A.O.

07 августа 2020 года состоялось внеочередное собрание акционеров “TRACOM” S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление оплаты труда: a. каждому члену Совета Общества в...

Bнеочередноe Cобрания Aкционеров 07.08.2020

Вниманию акционеров ”TRACOM” S.A. Менеджмент акционерного общества „TRACOM” сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве общего внеочередного собрания акционеров, которое состоится 07 августа 2020 года, в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна, 170,...

ИЗВЕЩЕНИЕ «Вниманию акционеров ”TRACOM” S.A.

03 июля 2020 года состоялось общее годовое собрание акционеров  “TRACOM” S.A., на котором, единогласно были приняты следующие решения: Утверждение отчета Совета Общества за 2019 год; Принятие к сведению финансового отчета Общества за 2019 год; Утверждение приоритетных...

Вниманию акционеров А.О. «ТРАКОМ»

АО «ТРАКОМ» доводит до вашего сведения, что в период с 01.09.2020 по 31.11.2020г состоится передача реестра акционеров общества от регистрационного общества “Registrator-Centru” S.A. к Единому центральному депозитарию ценных бумаг. Таким образом, каждый акционер...

Вниманию акционеров ”ТРАКОМ” А.О.

Менеджмент акционерного общества ”ТРАКОМ” сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится 03 июля 2020 года по адресу: мун. Кишинёв, ул. Колумна, 170, в здании акционерного общества ” ”ТРАКОМ” А.О., в...

Координационное совещание индустриальных парков Республики Молдова.

В Платформе Ассоциации работодателей индустриальных парков Молдовы состоялось первое координационное совещание компаний, управляющих индустриальными парками Республики Молдова в 2020 году. «Сегодняшняя встреча направлена ​​на реабилитацию коммуникации...

Резиденты Индустриального парка «ТРАКОМ» информируют о новых возможностях финансирования и сотрудничества.

Управляющая компания Индустриального парка «ТРАКОМ» в качестве приоритета установила проактивную поддержку резидентов, информируя последних о возможностях финансирования, предназначенных для развития инвестиционных проектов, реализуемых...

Oamenii de afaceri din Olanda, consideră: „Moldova are nevoie de un puternic Centru Logistic de procesare și de distribuție a produselor sectorului agroindustrial, iar PI “TRACOM” este o minunată oportunitate pentru el”.

Oamenii de afaceri din Olanda, consideră: „Moldova are nevoie de un puternic Centru Logistic de procesare și de distribuție a produselor sectorului agroindustrial, iar PI “TRACOM” este o minunată oportunitate pentru el”.

Oamenii de afaceri din Olanda, consideră: „Moldova are nevoie de un puternic Centru Logistic de procesare și de distribuție a produselor sectorului agroindustrial, iar PI “TRACOM” este o minunată oportunitate pentru el”.   În zilele coride ale lunii lui Cuptor, o...