Noutăți

Activitatea Comisiei de concurs

Activitatea Comisiei de concurs

La data de 26 iulie 2022, Comisia specială de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru Parcul Industrial „TRACOM” (Comisia de concurs) s-a întrunit în ședință de lucru pe unul din elementele...

Delegația antreprenorilor din Turcia în vizită la Tracom

Delegația antreprenorilor din Turcia în vizită la Tracom

La 13 iulie 2022 Parcul Industrial Tracom a fost vizitat de un grup de antreprenori din Turcia, or.Mercin. Delegația a fost familiarizată cu stadiul actual de dezvoltare a parcului, planurile de viitor, dar...

Ședința Asociației Patronale a Parcurilor Industriale din Moldova (APPIM)

Ședința Asociației Patronale a Parcurilor Industriale din Moldova (APPIM)

La data de 12 iulie 2022, Directorul general interimar al S.A.”TRACOM”, a participat la ședința Asociației Patronale a Parcurilor Industriale din Moldova (în continuare APPIM) care s-a desfășurat în cadrul Parcului Industrial ”CAAN”, or. Strășeni.În cadrul ședinței a...

Stimați rezidenți,

Stimați rezidenți,

Cu cea dea XI-a aniversare, echipa Societății pe Acțiuni „TRACOM” vă aduce cele mai sincere și calde urări de bine, dorindu-vă sănătate, creativitate, longevitate, prosperitate, dezvoltare și realizări remarcabile în cadrul proiectelor investiționale derulate.

Comunicat informativ

În contextul proiectului de producere a transportului public electric, prezentat, de către dl Vitalie Eșanu, Director general al Î.T.Ș. „Informbusiness”, în cadrul primei ediții a Moldova Electronics Forum, precum...

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Pe data de 4 aprilie 2022 s-a desfășurat Adunarea Generală extraordinară a acționarilor „TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii: I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori. II. Alegerea...

Parteneriat strategic

Parteneriat strategic

Actuala situație instabilă și provocările majore, ne determină să unim eforturile pentru un viitor mai bun, atât pentru rezidenții parcului nostru, cât și pentru întregul ecosistem. Acordul de parteneriat, care presupune consolidarea resurselor partenerilor, a fost...

Comunicat informativ

Comunicat informativ

La data de 19 ianuarie 2022 în incinta „TRACOM” a avut loc ședința de lucru constructivă, cu participarea echipei Întreprinderii administratoare a Parcului Industrial „TRACOM” și reprezentanților rezidenților parcului....

Comunicat informativ

Comunicat informativ

La data de 10 ianuarie 2022 în incinta „TRACOM” a avut loc ședința de lucru constructivă, cu participarea echipei Întreprinderii administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”, președintele Asociației Obștești „Asociația rezidenților Parcului Industrial „TRACOM”...

45 ani de activitate continuă în cadrul ”TRACOM” S.A.

45 ani de activitate continuă în cadrul ”TRACOM” S.A.

Cu prilejul aniversării a 45 ani de activitate în cadrul întreprinderii, pe data de 03 ianuarie 2022, echipa ”TRACOM” S.A. i-a urat colegului Ivan Livoroi Mulți Ani de continuitate fructuoasă, inspirație, energie și rezultate remarcabile!