Noutăți

Intruniri ale Grupului Monitorizare cu rezidentii Tracom

Intruniri ale Grupului Monitorizare cu rezidentii Tracom

În perioada 01-10 noiembrie a continuat activitatea Grupului Monitorizare, cu deplasarea la locul de activitate a rezidenților, la care a fost examinat procesul de îndeplinire a obligațiunilor contractuale, inclusiv implementarea proiectelor investiționale anunțate de...

Oportunități de colaborare cu companii din Transilvania

Oportunități de colaborare cu companii din Transilvania

O delegație de oameni de afaceri din judetul Cluj a vizitat Parcul Industrial “Tracom”. Grupul a fost însoțit de reprezentanții Agenției de Investiții a Republicii Moldova. În cadrul vizitei delegația a avut discuții cu dna Aurelia Salicov, Director General Interimar...

Competiția de fotbal – Cupa Parcului Industrial “Tracom”

Competiția de fotbal – Cupa Parcului Industrial “Tracom”

În acest weekend rezidenții PI Tracom au fost invitați să participe la o competiție amicală de fotbal. În cursă s-au înscris 7 echipe: Bayro, EBS, StarNet, Cartnord, Moldretail Grup, Intercars, Maicom. Participanții au dat dovadă de multă perseverență si ambiție! După...

Rezidentii PI „TRACOM”: oportunitati si perspective

Rezidentii PI „TRACOM”: oportunitati si perspective

În perioada 21-28 octombrie 2021 Grupul Monitorizare și-a continuat activitatea sa, cu vizite la sediul rezidenților, pentru a examina stadiul de îndeplinire a obligațiunilor contractuale, inclusiv implementarea proiectelor investiționale anunțate de rezidenți...

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Pe data de 22 octombrie 2021 s-a desfăşurat Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor „TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii: I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori. II. Stabilirea...

Întâlniri importante

Întâlniri importante

Întâlniri importante la Parcul Industrial Tracom, împreună cu Răzvan Niculescu-Aron, prim-vicepreședinte al Patronatului Societății din Construcții și membru al Uniunii Europene a Promotorilor Constructori.

Reuniunea reprezentanților ”TRACOM” SA și rezidenților Parcului

Reuniunea reprezentanților ”TRACOM” SA și rezidenților Parcului

În cadrul întrunirii din 07 octombrie 2021, reprezentanții rezidenților Parcului Industrial „TRACOM” au formulat propuneri ce vizează activitatea platformei industriale și serviciile prestate de către Întreprinderea administratoare, în scopul adaptării acestora...

Anunț privind procedura de imunizare împotriva COVID-19

Stimați rezidenți, întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” Vă informează că urmare unei bune conlucrări cu autoritatea publică locală la data de 02 august 2021 începând cu ora 9:00 în incinta blocului administrativ ”TRACOM” S.A. se va efectua...

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 16.07.2021

La 16 iulie 2021 s-a desfășurat Adunarea Generală ordinară a acționarilor “TRACOM” S.A., la care s-a luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020; Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2020;...

Reparația porțiunii de drum a fost finalizată

”TRACOM” S.A., Vă informează că urmare unei bune colaborări, au fost finalizate lucrările de reparație a porțiunii de drum care servește drept cale de acces în cadrul P.I. ”TRACOM” din str. Ion Creangă. Cheltuielile pentru lucrările de reparație au fost suportate de...

Anunț privind repararea unei porțiuni de drum

”TRACOM” S.A. Vă informează că, astăzi 30.06.2021 au fost inițiate lucrări de reparație a porțiunii de drum care se află în apropierea Punctului de Control și Trecere din str. Ion Creangă. Frezarea stratului asfaltic, cu asfaltarea ulterioară a gropilor existente se...

Comunicat informativ (amenajarea aleii)

În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind elaborarea proiectului de reabilitare și amenajarea aleii. În scopul creșterii atractivității Parcului Industrial, precum și utilizarea rațională a porțiunilor de teren, Consiliul...

Comunicat informativ (Parcare Auto)

În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind  proiectarea și amenajarea unei parcări auto. În vederea utilizării raționale a terenurilor și necesitatea dezvoltării infrastructurii, precum și în scopul optimizării condițiilor de...