Despre Parcul Industrial «TRACOM»

Mandatul:

Actul de bază ce definitivează legitimitatea şi statutul de Parc Industrial «TRACOM» este Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 440 din 16.06.2011..

Misiunea:

să fim o companie orientată întotdeauna spre client şi necesităţile lui. Prioritatea de bază în activitatea noastră este tendinţa de perfecţiune în administrare şi asigurarea clienţilor noştri cu servicii şi standarde de calitate.

Scopul:

Asigurarea capabilităţilor de dezvoltare a infrastructurii, diversificarea ramurilor economiei şi a potenţialului de producere, crearea locurilor noi de muncă.

Principalele direcţii de activitate:

  • administrarea efectivă a parcului industrial;
  • elaborarea şi promovarea strategiilor şi programelor de dezvoltare a parcului industrial în colaborare eficace cu autorităţile centrale din domeniu şi autorităţile administraţiei publice locale;
  • realizarea planurilor de amenajare şi dezvoltare a parcului industrial;
  • edificarea şi reconstruirea unei reţele inginereşti de infrastructură modernă;
  • atragerea investiţiilor strategice pentru dezvoltarea capabilităţilor de producere şi asigurarea spectrului divers de servicii;
  • consultanţă în proiectele de investiţii.