Managementul

Consiliul Societății pe Acțiuni «TRACOM»

Consiliul Societății pe Acțiuni „TRACOM” (în continuare — Consiliul) reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. modul de instituire și funcționare a Consiliului, componenţa numerică și atribuțiile sale sunt stabilite de legislația în vigoare, Statutul Societății și Regulamentul Consiliului, aprobat de Adunarea Generală a acționarilor. Consiliul societăţii este subordonat Adunării generale a acţionarilor.

Consiliul societăţii prezintă Adunării generale a acţionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea Societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare, cu Statutul societăţii şi cu Regulamentul Consiliului Societăţii, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere.
Membrii Consiliului Societăţii sunt aleşi de Adunarea generală prin vot cumulativ, pe termen de patru ani în număr de 5 persoane.

Componența Consiliului Societății:

Președintele Consiliului Societății

CORTAC Vadim
consultant principal al Direcției parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice

Membrii Consiliului Societății

EREMEEVA-COPCEA Anastasia
șef Serviciu metodologia evaluării bunurilor imobile, Direcția generală politici fiscale și vamale, Ministerul Finanțelor

MALANCIUC Irina
consultant principal în Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice

PȘENICINÎI Igor
Secretar general adjunct al Guvernului

FLOREA Sergiu
șef al Secției Politici în domeniul securității cibernetice din cadrul Direcției politici în domeniul tehnologiei informației și digitalizării, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării

Director interimar S.A.”TRACOM”

GUBADOV Zamir