Managementul

Consiliul Societății pe Acțiuni «TRACOM»

Consiliul Societății pe Acțiuni „TRACOM” (în continuare — Consiliul) reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. modul de instituire și funcționare a Consiliului, componenţa numerică și atribuțiile sale sunt stabilite de legislația în vigoare, Statutul Societății și Regulamentul Consiliului, aprobat de Adunarea Generală a acționarilor. Consiliul societăţii este subordonat Adunării generale a acţionarilor.

Consiliul societăţii prezintă Adunării generale a acţionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea Societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare, cu Statutul societăţii şi cu Regulamentul Consiliului Societăţii, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere.
Membrii Consiliului Societăţii sunt aleşi de Adunarea generală prin vot cumulativ, pe termen de patru ani în număr de 5 persoane.

Componența Consiliului Societății:

Președintele Consiliului Societății

SAVVA Tatiana
director general adjunct, Agenția Proprietății Publice

Membrii Consiliului Societății

CIUMAC Iulia
șef Direcția asistență externă, Ministerul Finanțelor

MALANCIUC Irina
consultant principal în Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice

LAZĂR Viorelia
șef al Corpului de Control al Prim-ministrului

FLOREA Sergiu
consultant principal al Direcției politici în domeniul tehnologiei informației și economiei digitale, Ministerul Economiei

Director General interimar ”TRACOM” S.A.

SALICOV Aurelia