Managementul

Consiliul Societății pe Acțiuni «TRACOM»

Consiliul Societății pe Acțiuni „TRACOM” (în continuare — Consiliul) reprezintă interesele acţionarilor în perioada dintre adunările generale şi, în limitele atribuţiilor sale, exercită conducerea generală şi controlul asupra activităţii Societăţii. modul de instituire și funcționare a Consiliului, componenţa numerică și atribuțiile sale sunt stabilite de legislația în vigoare, Statutul Societății și Regulamentul Consiliului, aprobat de Adunarea Generală a acționarilor. Consiliul societăţii este subordonat Adunării generale a acţionarilor.

Consiliul societăţii prezintă Adunării generale a acţionarilor raportul anual cu privire la activitatea sa şi la funcţionarea Societăţii, întocmit în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare, cu Statutul societăţii şi cu Regulamentul Consiliului Societăţii, precum şi informaţia privind remunerarea persoanelor cu funcţii de răspundere.
Membrii Consiliului Societăţii sunt aleşi de Adunarea generală prin vot cumulativ, pe termen de patru ani în număr de 5 persoane.

Componența Consiliului Societății:

Președintele Consiliului Societății

SOLTAN Corneliu
Director general adjunct al Agenției Proprietății Publice

Membrii Consiliului Societății

PLUTA Elvira
Șef adjunct, Direcția administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice

CIBOTARU Andrei
Consultant principal, Secția metodologii și reglementări, Direcția administrare corporativă, metodologii și reglementări, Agenția Proprietății Publice

BOTICA Vasile
Șef direcție politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor

RĂULEȚ Ion
Consultant principal, Direcția politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii

Director General SA «TRACOM»

RUSU Stanislav (CV)