Avantaje şi Priorităţi

Avantaje

Z
Amplasarea geografică;
Z
Teritoriu amenajat şi racordat la reţelele inginereşti;
Z
Teritoriu delimitat cu căi de acces comode şi puncte de trecere şi control;
Z
Forţă de muncă calificată;
Z
Susţinere permanentă şi ajutor din partea Societăţii de administrare, consultanţă juridică şi tehnică la obţinerea actelor şi licenţelor necesare;
Z
Reducerea costurilor şi a timpul necesar pentru iniţierea activităţilor de producere;
Z
Reducerea riscurilor ce ţin de activitatea economică.

Priorităţi

Z
Posibilitatea procurării de teren la preţ normativ (în prezent 8 Euro mp.) după investiţii (conform destinaţiei utilizării sale, în conformitate cu proiectul de investiţii) fiind de 3 ori mai mare decât costul terenurilor adiacente obiectivelor de producere deja construite, după darea lor în exploatare.
Z
Reducerea costurilor ce ţin de începutul activităţii de întreprinzător din contul utilizării infrastructurii inginereşti şi de comunicaţii, gestionate de întreprinderea administratoare.
Z
Chiria spaţiului necesar pentru oficii (suplimentar la propriile spaţii de producere), precum şi posibilitatea de solicitare a serviciilor necesare businessului rezidenţilor. În acest caz, este vorba despre companii care, prin închirierea spaţiului în Parcul industrial, pot presta firmelor-rezidente servicii bancare, de marketing, consultanta, poştale, medicale şi alte servicii.
Z
Minimalizarea numărului de verificări de stat a activităţii rezidenţilor parcurilor industriale.
Z
Beneficii fiscale în conformitate cu Codul Fiscal.
Z
Dreptul agenţilor economici la prelungirea termenului de achitare a TVA şi a taxelor vamale pentru perioada de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, pentru materia primă, materiale, ambalaje primare şi componente de import.