Avantaje şi Priorităţi

Avantaje

Z

Amplasarea geografică;

Z

Teritoriu amenajat şi racordat la reţelele inginereşti;

Z

Teritoriu delimitat cu căi de acces comode şi puncte de trecere şi control;

Z

Forţă de muncă calificată;

Z

Susţinere permanentă şi ajutor din partea Societăţii de administrare, consultanţă juridică şi tehnică la obţinerea actelor şi licenţelor necesare;

Z

Reducerea costurilor şi a timpul necesar pentru iniţierea activităţilor de producere;

Z

Reducerea riscurilor ce ţin de activitatea economică.

Priorităţi

Z

Posibilităţi de chirie a terenurilor şi a spaţiilor pentru producere la preţuri preferenţiale prin aplicarea coeficientului de scădere până la 0,3 la tariful taxei anuale pentru contractul de închiriere a terenului în proprietatea publică, stabilit în conformitate cu Legea preţului normativ şi modalitatea de vânzare-cumpărare a terenurilor, sau la tariful de bază al taxei anuale pentru chirie a bunurilor aflate în proprietate publică, stabilit prin Legea bugetului de stat pentru anul respectiv.

Z

Posibilitatea procurării de teren la preţ normativ (în prezent 8 Euro mp.) după investiţii (conform destinaţiei utilizării sale, în conformitate cu proiectul de investiţii) fiind de 3 ori mai mare decât costul terenurilor adiacente obiectivelor de producere deja construite, după darea lor în exploatare.

Z

Reducerea costurilor ce ţin de începutul activităţii de întreprinzător din contul utilizării infrastructurii inginereşti şi de comunicaţii, gestionate de întreprinderea administratoare.

Z

Chiria spaţiului necesar pentru oficii (suplimentar la propriile spaţii de producere), precum şi posibilitatea de solicitare a serviciilor necesare businessului rezidenţilor. În acest caz, este vorba despre companii care, prin închirierea spaţiului în Parcul industrial, pot presta firmelor-rezidente servicii bancare, de marketing, consultanta, poştale, medicale şi alte servicii.

Z

Minimalizarea numărului de verificări de stat a activităţii rezidenţilor parcurilor industriale.

Z

Beneficii fiscale în conformitate cu Codul Fiscal.

Z

Dreptul agenţilor economici la prelungirea termenului de achitare a TVA şi a taxelor vamale pentru perioada de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, pentru materia primă, materiale, ambalaje primare şi componente de import.