Cadrul legal

LEGE Nr. 182 din 15.07.2010

«cu privire la parcurile industriale»

LEGE Nr. 121 din 04.05.2007

«privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice»

LEGE Nr. 81 din 18.03.2004

«cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător».

LEGE Nr. 982 din 11.05.2000

«privind accesul la informaţie».

HG Nr. 440 din 16.06.2011

«cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societăţii pe Acţiuni «TRACOM»».

HG Nr. 652 din 01.09.2011

«cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, precum şi a Raportului-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial».