Infrastructura

Telecomunicaţiile

reprezintă un sistem tehnologic de bază în componenta IT predestinat pentru transmiterea datelor prin intermediul comunicaţiilor. Accesul la ele se realizează cu tehnica performantă de calcul, ce operează într-un subsistem integrator ce au drept scop de bază transmiterea datelor din sistemele de conducere, traficului de internet, diverselor fişiere, mesajelor electronice, video şi vocale.
Infrastructura de informaţii şi telecomunicaţii asigură o gamă largă de servicii – de la livrarea tehnicii de calcul şi componente pentru conexiunea la reţelele de internet şi intranet, până la deservirea Sistemelor de Securitate şi Pază.

Reţelele de aprovizionare cu apă

sunt asigurate din sistemul municipal specializat cu ţevi de 200mm şi presiunea de 6 ATM. Capacitatea de livrare a reţelei de aprovizionare cu apă constituie 240 de tone pe oră, ceea ce asigură completamente necesităţile rezidenţilor Parcului Industrial şi mai permite şi asigurarea rezervelor necesare unei asemenea infrastructuri. Întreaga reţea dispune de 19 hidranţi de incendii.

Parcul Industrial mai dispune şi de fântână arteziană cu o capacitate de livrare de 25 m3 /oră.

Sistemul de asigurarea cu energie electrică

S.A. „TRACOM” deține Autorizația de operator al sistemului de distribuție închis (SDÎ) — Seria SD nr. 000010 din 01.07.2022 în conformitate cu prevederile Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică, Regulamentul privind sistemul de distribuție închis al energiei electrice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 48/2019 și a altor acte legislative în vigoare.

Asigurarea cu energie elecrică se realizează de la staţia centrală de distribuţie PCD-6 „Tractoare” 110/6kV cu capacitatea de 50 MVA. Reţeaua specializată a Parcului Industrial mai dispune de o serie de stații de transformatoare (6/0,4kV) de diferită capacitate: 560, 630 şi 1000 de kVA şi 4 staţii de distribuţie. Lungimea totală a rețelelor electrice constituie aproximativ 21 km.

Furnizarea gazelor naturale

se realizează prin intermediul unui punct de distribuţie (PD) cu presiune medie. Reţeaua de furnizare a gazelor este dotată cu ţevi performante tip PE 80 cu diverse posibilităţi de conectare a utilajelor rezidenţilor. Întreaga reţea dispune de 23 de unităţi de distribuţie ceea ce presupune şi 23 de zone de furnizare a gazelor pentru rezidenţii noştri. Capacitatea conductei de gaze naturale este de 2460 m3 /oră şi asigură pe deplin necesităţile, dar şi rezerva adecvată pentru Parcul Industrial.

Sistemul de canalizare

sistemul de canalizare al Parcului Industrial este conectat la trei linii magistrale de epurare a apelor (inclusiv a celor torenţiale) cu o capacitate totală de 900 m3 /oră.

Căi de acces (auto, naval, feroviar)

Căi de acces (auto, naval, feroviar)

Parcul Industrial „TRACOM” dispune de conexiuni la drumuri naționale și internaționale, precum şi la importante porturi maritime. Astfel, parcul industrial are o amplasare strategică față de:

— Drumul internațional E583 → 3 km

— Aeroportul Internațional Chișinău → 17 km

— Portul Maritim Internațional Odessa → 200 km

— Portul Maritim Internațional Ismail → 200 km

— Portul Internațional Liber Giurgiulești → 200 km

— Gara Feroviară Chișinău → 7 km

Accesibilitatea sporită în raza oraşului Chişinău este o altă oportunitate, alături de staţiile de transport public şi parcări auto amenajate.