Infrastructura

Telecomunicaţiile

reprezintă un sistem tehnologic de bază în componenta IT predestinat pentru transmiterea datelor prin intermediul comunicaţiilor. Accesul la ele se realizează cu tehnica performantă de calcul, ce operează într-un subsistem integrator ce au drept scop de bază transmiterea datelor din sistemele de conducere, traficului de internet, diverselor fişiere, mesajelor electronice, video şi vocale.
Infrastructura de informaţii şi telecomunicaţii asigură o gamă largă de servicii – de la livrarea tehnicii de calcul şi componente pentru conexiunea la reţelele de internet şi intranet, până la deservirea Sistemelor de Securitate şi Pază.

Reţelele de aprovizionare cu apă

sunt asigurate din sistemul municipal specializat cu ţevi de 200mm şi presiunea de 6 ATM. Capacitatea de livrare a reţelei de aprovizionare cu apă constituie 240 de tone pe oră, ceea ce asigură completamente necesităţile rezidenţilor Parcului Industrial şi mai permite şi asigurarea rezervelor necesare unei asemenea infrastructuri. Întreaga reţea dispune de 19 hidranţi de incendii.

Parcul Industrial mai dispune şi de fântână arteziană cu o capacitate de livrare de 25 m3 /oră.

Sistemul de asigurarea cu energie electrică

se realizează de la staţia centrală de distribuţie (SCD-6) cu capacitatea de 50 MVt. Reţeaua specializată a Parcului Industrial mai dispune de 12 transformatoare de curent electric de diferită capacitate: 560, 630 şi 1000 de kVt şi 4 staţii de distribuţie.

Furnizarea gazelor naturale

se realizează prin intermediul unui punct de distribuţie (PD) cu presiune medie. Reţeaua de furnizare a gazelor este dotată cu ţevi performante tip PE 80 cu diverse posibilităţi de conectare a utilajelor rezidenţilor. Întreaga reţea dispune de 23 de unităţi de distribuţie ceea ce presupune şi 23 de zone de furnizare a gazelor pentru rezidenţii noştri. Capacitatea conductei de gaze naturale este de 2460 m3 /oră şi asigură pe deplin necesităţile, dar şi rezerva adecvată pentru Parcul Industrial.

Sistemul de canalizare

sistemul de canalizare al Parcului Industrial este conectat la trei linii magistrale de epurare a apelor (inclusiv a celor torenţiale) cu o capacitate totală de 900 m3 /oră.

Căi de acces auto şi feroviar

Parcul Industrial „TRACOM” dispune de conexiuni la traseele auto de importanţă naţională şi regionale transnaţionale, precum şi la porturile maritime Giurgiuleşti, Ismail, Odessa. Accesibilitatea sporită în raza oraşului Chişinău este o altă oportunitate, alături de staţiile de transport public şi parcări auto amenajate.