Istoria noastră

Istoria Uzinei de tractoare a avut începutul în anul 1945 prin crearea uzinei de reparaţie a motoarelor, iniţial fiind un atelier meşteşugăresc de producţie cu câţiva angajaţi.
În anul 1948 uzina de reparaţie a motoarelor a fost reorganizată în uzina de reparaţie a automobilelor, utilajului, motoarelor staţionare, producţiei de utilaj pentru reparaţie, turnătorie.
În anul 1958 această uzină s-a specializat în producţia pieselor de rezervă pentru automobile cu denumirea «Avtodetali».
Astfel, în anul 1961 în baza uzinei «Avtodetali» a fost creată uzina de asamblare a tractoarelor cu denumirea: Asociaţia de producţie «Uzina de Tractoare din Chişinău»
În septembrie 1962 uzina a fabricat primul tractor Т-50В.
În conformitate cu Legea cu privire la programul de stat de privatizare pentru anii 1995-1996 nr. 390-XIII din 15.03.95, in anul 1995, şi ulterior în anul 1999, în conformitate cu Programul de privatizare şi restructurare, Asociaţia de producţie «Uzina de tractoare din Chişinău» a fost reorganizată în şase societăţi pe acţiuni:

  • Uzina de tractoare «TRACOM» S.A.;
  • «ARALIT» S.A. (în baza secţiei de turnătorie);
  • «REUPIES» S.A. (în baza secţiei de reparaţie tehnică);
  • «RADIATOR» S.A. (în baza secţiei de producere a mărfurilor de larg consum);
  • «ZIDARUL-SV» S.A. (în baza secţiei de reparaţie şi construcţie);
  • «BICOTRA» S.A. (în baza biroului specializat de construcţie a tractoarelor).

Conform deciziei Adunării Generale a acţionarilor «TRACOM» S.A. din 1998-1999 prin se-pararea din componenţa «TRACOM» S.A. au fost fondate:

  • «PRESUDOR» S.A. – în baza secţiei de presare şi sudare;
  • «FORJACOM» S.A. – în baza secţiei de forjare;
  • «DOTARCOM» S.A. – în baza secţiei de dotare;
  • «MAPASAUTO» S.A. – în baza Întreprinderii de Arendă «Atelierul Transport Auto».

În timpul proceselor de privatizare, societăţilor pe acţiuni menţionate anterior le-au fost atri-buite active în funcţie de domeniul lor de activitate.

Infrastructura – calea ferată, echipamentul si reţele de aprovizionare cu gaz, sistemul energe-tic, sistemul de apă şi canalizare, a reţelelor de telefonie fixă, sistemul anti-incendiar, caile de acces si obiectele verzi – au fost atribuite fondului statutar al «TRACOM» S.A., care administrează de asemenea reţele companiilor care au reşedinţa în interiorul teritoriului.

La 12 mai 2011 s-a adoptat decizia ca în baza SA «Uzina de Tractoare «TRACOM»» să fie înfiinţat Parcul Industrial «TRACOM».
Parcul Industrial «TRACOM» este amplasat pe un teritoriu de 32 de ha. ce se află în proprietatea publică a statului şi care a fost transmis pentru un termen de 30 de ani Societăţii pe Acţiuni «Uzina de Tractoare «TRACOM»», conform Hotărârii de Guvern № 440 din 16 iunie 2011.
În cadrul adunării extraordinare a acționarilor din 03.12.2015 s-a decis redenumirea S.A. «Uzina de Tractoare «TRACOM»» în Societatea pe acţiuni «TRACOM».
În prezent, Parcul Industrial «TRACOM» este administrat de Societate pe Acţiuni «TRACOM», ce oferă servicii pentru 86 de rezidenţi ai parcului.