Servicii

Pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a businessului şi asigurarea condiţiilor favorabile pentru rezidenţii PI „TRACOM”, managementul nostru propune şi realizează următoarele servicii:

Chiria spaţiilor de producere, administrative sau de altă destinaţie;

Darea în arendă a terenurilor;

Livrarea energiei electrice, întreţinerea şi deservirea reţelelor electrice;

Disponibilitatea reţelelor de apă şi reţelelor de canalizare, întreţinerea şi deservirea reţelelor;

Accesul la reţelele de livrarea a gazelor naturale, întreţinerea şi deservirea reţelelor;

Reţea şi trafic de internet;

Televiziune prin cablu;

Paza şi securitatea obiectivelor Parcului Industrial, asigurarea regimului de trecere şi acces auto;

Reţea de telefonie fixă;

Amenajarea şi salubrizarea Parcului Industrial, evacuarea deşeurilor;

Consultanţă juridică, administrativă financiar-economică şi tehnică;

Publicitate;

Parcări amenajate pentru orice tip de transport.