Servicii

Pentru crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a businessului şi asigurarea condiţiilor favorabile pentru rezidenţii PI „TRACOM”, managementul nostru propune şi realizează următoarele servicii:
Darea în locațiune a terenurilor;
Livrarea energiei electrice, întreţinerea şi deservirea reţelelor electrice;
Disponibilitatea reţelelor de apă şi reţelelor de canalizare, întreţinerea şi deservirea reţelelor;
Accesul la reţelele de livrarea a gazelor naturale, întreţinerea şi deservirea reţelelor;
Reţea şi trafic de internet;
Televiziune prin cablu;
Paza şi securitatea obiectivelor Parcului Industrial, asigurarea regimului de trecere şi acces auto;
Reţea de telefonie fixă;
Amenajarea şi salubrizarea Parcului Industrial, evacuarea deşeurilor;
Consultanţă juridică, administrativă financiar-economică şi tehnică;
Publicitate;
Parcări amenajate pentru orice tip de transport.