Avize

Convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor

Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” S.A. Managementul „TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 22 octombrie 2021, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău,...

citește mai mult

COMUNICAT INFORMATIV

Managementul Societății pe Acțiuni „TRACOM” Vă aduce la cunoștință că, în contextul deciziei Consiliului Societății din 16.09.2021 (proces-verbal.nr.3), începând cu data de 17 septembrie 2021, doamna Aurelia SALICOV a fost...

citește mai mult

Anunț privind procedura de imunizare împotriva COVID-19

Stimați rezidenți, întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” Vă informează că urmare unei bune conlucrări cu autoritatea publică locală la data de 02 august 2021 începând cu ora 9:00 în incinta blocului administrativ ”TRACOM” S.A. se va efectua...

citește mai mult

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 16.07.2021

La 16 iulie 2021 s-a desfășurat Adunarea Generală ordinară a acționarilor “TRACOM” S.A., la care s-a luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020; Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2020;...

citește mai mult

Reparația porțiunii de drum a fost finalizată

”TRACOM” S.A., Vă informează că urmare unei bune colaborări, au fost finalizate lucrările de reparație a porțiunii de drum care servește drept cale de acces în cadrul P.I. ”TRACOM” din str. Ion Creangă. Cheltuielile pentru lucrările de reparație au fost suportate de...

citește mai mult

Programul Uniunea Europeană pentru Mediu: Parcul Industrial ”TRACOM” și Zona Economică Liberă ”VALKANEȘ” primesc aprobarea pentru evaluarea fezabilității Parcurilor Eco Industriale

În ultimii zece ani, Republica Moldova a înregistrat progrese substanțiale în atingerea obiectivelor de creștere ecologică. Aceste eforturi merg mână în mână cu promovarea Parcurilor Eco-Industriale (EIP). Drept concept, Parcurile Eco-Industriale (EIP) sunt comunități...

citește mai mult

Anunț privind repararea unei porțiuni de drum

”TRACOM” S.A. Vă informează că, astăzi 30.06.2021 au fost inițiate lucrări de reparație a porțiunii de drum care se află în apropierea Punctului de Control și Trecere din str. Ion Creangă. Frezarea stratului asfaltic, cu asfaltarea ulterioară a gropilor existente se...

citește mai mult

Comunicat informativ (amenajarea aleii)

În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind elaborarea proiectului de reabilitare și amenajarea aleii. În scopul creșterii atractivității Parcului Industrial, precum și utilizarea rațională a porțiunilor de teren, Consiliul...

citește mai mult

Comunicat informativ (Parcare Auto)

În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind  proiectarea și amenajarea unei parcări auto. În vederea utilizării raționale a terenurilor și necesitatea dezvoltării infrastructurii, precum și în scopul optimizării condițiilor de...

citește mai mult

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Managementul ”TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 16 iulie 2021, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta ”TRACOM” S.A.,...

citește mai mult

Comunicat informativ (Acces din str. Henri Coandă)

În cadrul ședinței Consiliului Societății din 09.06.2021 s-a aprobat decizia privind deschiderea unui nou punct de trecere și control. În scopul fluidizării transportului în cadrul Parcului Industrial, Consiliul Societății, la propunerea administrației Întreprinderii...

citește mai mult

Parcul Industrial ”TRACOM” – 10 ani de activitate

”TRACOM” S.A., vine cu un mesaj de felicitare cu ocazia împlinirii a 10 ani de la formarea Parcului Industrial ”TRACOM”, titlul acordat la 16.06.2011 în temeiul Hotărârii Guvernului Nr. 440. Parcul Industrial ”TRACOM”, este unul din proiectele de succes implementat în...

citește mai mult

COMUNICAT CU PRIVIRE LA SUBIECTUL DIFUZAT ÎN MASS-MEDIA

În contextul reportajelor difuzate pe data de 07 mai 2021 ora 15.32 și 11 mai 2021 ora 20.33 în cadrul știrilor de către postul de televiziune ”Jurnal TV”, Administrația ”TRACOM” S.A. intervine cu următoarele. Ținem să aducem la cunoștința rezidenților și publicului...

citește mai mult

COMUNICAT DE PRESĂ

Societatea pe Acțiuni ”TRACOM” anunță că la data de 28 aprilie 2021, Digital Park împreună cu StarNet și Asociația Națională a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC)  de comun acord cu Centrul Național de Transfuzie a Sângelui, vă invită la un eveniment de donare...

citește mai mult

Anunț cu privire la reparația drumurilor

Spre atenția rezidenților și vizitatorilor Parcului Industrial ”TRACOM”. Astăzi 22.04.2021 au fost demarate lucrările de reparație a drumurilor. La prima etapă, lucrările vor avea loc pe tronsonul de drum aflat în imediata apropiere de imobilele rezidenților...

citește mai mult

Atenție

Societatea pe acțiuni „TRACOM” în legătură cu evoluția răspândirii îmbolnăvirilor cu Covid-19 printre angajații societății, în scopul prevenirii răspândirii infecției, în vederea asigurării securității în muncă la nivelul...

citește mai mult