Avize

Anunț de anulare a procedurii de achiziții

Ca urmare a desfășurării concursului repetat privind achiziționarea bunurilor prin cererea ofertelor de preț (anunțul plasat pe pagina web www.tracom.md la data de 25 mai 2022 cu prezentarea ofertelor până la 8 iunie...

citește mai mult

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Managementul S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 29 iunie 2022, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta S.A.„TRACOM”...

citește mai mult

Precizare efectuată a ofertei de preț pentru Lotul 5

Urmare precizării efectuate a ofertei de preț pentru Lotul 5 (Reparația curentă a echipamentului electrotehnic din cadrul PT/ID 6 kV) în cadrul procedurii de achiziții prin cererea ofertelor de preț privind achiziționarea serviciilor/bunurilor, conform procedurii...

citește mai mult

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Pe data de 4 aprilie 2022 s-a desfășurat Adunarea Generală extraordinară a acționarilor „TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii: I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori. II. Alegerea...

citește mai mult

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Managementul „TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 04 aprilie 2022, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” S.A.,...

citește mai mult

Convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor

Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” S.A. Managementul „TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 22 octombrie 2021, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău,...

citește mai mult

COMUNICAT INFORMATIV

Managementul Societății pe Acțiuni „TRACOM” Vă aduce la cunoștință că, în contextul deciziei Consiliului Societății din 16.09.2021 (proces-verbal.nr.3), începând cu data de 17 septembrie 2021, doamna Aurelia SALICOV a fost...

citește mai mult

Anunț privind procedura de imunizare împotriva COVID-19

Stimați rezidenți, întreprinderea administratoare a Parcului Industrial ”TRACOM” Vă informează că urmare unei bune conlucrări cu autoritatea publică locală la data de 02 august 2021 începând cu ora 9:00 în incinta blocului administrativ ”TRACOM” S.A. se va efectua...

citește mai mult

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 16.07.2021

La 16 iulie 2021 s-a desfășurat Adunarea Generală ordinară a acționarilor “TRACOM” S.A., la care s-a luat următoarele decizii: Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2020; Luarea de act a dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2020;...

citește mai mult

Reparația porțiunii de drum a fost finalizată

”TRACOM” S.A., Vă informează că urmare unei bune colaborări, au fost finalizate lucrările de reparație a porțiunii de drum care servește drept cale de acces în cadrul P.I. ”TRACOM” din str. Ion Creangă. Cheltuielile pentru lucrările de reparație au fost suportate de...

citește mai mult

Programul Uniunea Europeană pentru Mediu: Parcul Industrial ”TRACOM” și Zona Economică Liberă ”VALKANEȘ” primesc aprobarea pentru evaluarea fezabilității Parcurilor Eco Industriale

În ultimii zece ani, Republica Moldova a înregistrat progrese substanțiale în atingerea obiectivelor de creștere ecologică. Aceste eforturi merg mână în mână cu promovarea Parcurilor Eco-Industriale (EIP). Drept concept, Parcurile Eco-Industriale (EIP) sunt comunități...

citește mai mult