Societatea pe Acțiuni „TRACOM”, a cărei acționar majoritar este Agenția Proprietăți Publice, în calitate de deținător a 93,177 % din capitalul social a întreprinderii, din 16.05.2024, anunță concursul privind selectarea companiei pentru efectuarea auditării situației financiare pentru anul 2024.

Oferta de participare la concurs se întocmește pe blanchetă cu antetul entității de audit în limba de stat, clar, cu număr și data de ieșire, în două exemplare (unul — pentru entitate, altul — pentru entitatea de audit) și conține informația indicată în art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 875/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectare a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/muncipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50 % din capitalul social.

Ofertele de participare la concurs se prezintă până la data de 17.06.2024 inclusiv, la adresa: MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170, sediul S.A. „TRACOM”, et. 2, anticamera, tel.: 022 301 801, 068636111.