Notice

 

 

Spre atenţia acţionarilor S.A. ”TRACOM”

S.A.„TRACOM” Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării generale extraordinare a acţionarilor, care va avea loc la data de 24 noiembrie 2023, orele 10:00, la adresa: mun. Chişinău, str....

read more

Invitație de participare: achiziționarea lucrărilor de pavare

1. Denumirea întreprinderii: „TRACOM” S.A. 2. IDNO: 1002600007237 3. Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170 4. Numărul de telefon/fax: 022 301 801; 022 301 815 5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: info@tracom.md e.luchin@tracom.md,...

read more