Dacă ești o persoană responsabilă și organizată te așteptăm cu drag în echipa noastră!

Cerințe față de candidați:

• abilități în domeniul lucrărilor cadastrale;

• abilități de negociere, coordonare și semnare a contractelor economice;

• competențe de analiză a datelor economice și financiare privind activitatea unei companii și de elaborare a diverselor studii;

• abilități în domeniul corespondenței de afaceri, capacitatea de a vorbi corect în limbile română și rusă;

• cunoștințe avansate de operare PC (MS Word, Excel, Internet);

• conștiinciozitate, responsabilitate, spirit de inițiativă, capacitate de muncă, cunoașterea normelor de etichetă în afaceri, abilități de comunicare, capacitatea de a îndeplini de sine stătător sarcinile stabilite, punctualitate.

Responsabilități:

• coordonarea schițelor de proiect pentru construcția/ reconstrucția, extinderea clădirilor, amenajarea teritoriului;

• colaborarea la întocmirea planelor geometrice a suprafețelor de teren (lucrări cadastrale);

• colaborarea cu I.P „Cadastrul bunurilor imobile” (înregistrarea contractelor, acordurilor adiționale) și cu Primăria mun.Chișinău în scopul obținerii actelor permisive (certificat de urbanism, autorizație de construire;

• monitorizarea implementării contractelor economice;

• acordarea asistenței la elaborarea și promovarea proiectelor investiționale;

• participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare, diverselor studii, precum și a procedurilor de control și gestionare a riscurilor în cadrul unei companii.

Oferim:

angajare oficială în câmpul muncii;

pachet salarial competitiv;

atmosferă dinamică într-o echipă de profesioniști;

condiții de muncă confortabile și un mediu binevoitor;

• program de lucru: luni-vineri (08:00-17:00).

Candidații care corespund tuturor cerințelor enumerate sunt rugați să expedieze CV-ul la adresa electronică de mai jos.

Expediați CV-ul la adresa electronică: info@tracom.md

Termen-limită:

20 iulie 2024.

Specificați în mod obligatoriu postul vacant pentru care aplicați.