Frequently asked Questions

Common questions

What are the conditions for the creation of the industrial park? Who builds it? For how long is it operational for?
Answer: According to the Law of the Republic of Moldova – July 15, 2010 № 182 «On the industrial park» (ro), the state does not build industrial parks, but provides full support for the creation of them, as well as their functioning in the state.
According to the law – the existence of the territory, together with the buildings and engineering software located on it, must correspond to the totality of the following conditions:

a) be free of any encumbrances;
b) not be a subject of debate in the process of reviewing and / or resolution in the courts or by arbitration;
c) to have access to transport links;
d) ensure the possibility of connecting production and technical infrastructure to network engineering support for public use;
e) have a minimum area of 5 hectares;
f) the industrial park will only have its status for 30 years or until all assets and land are bought.

What is the industrial park «TRACOM»?
Answer: it is a production and technical infrastructure area in the district of Buiucani, Chisinau. It covers an area of about 32 hectares. The industrial park carries out economic activities – mainly industrial production, service provision, the development of scientific research and technological developments.

For the investor

Suppose that our company is planning to become a resident of the industrial park «TRACOM». What is the procedure of the selection of residents? Do we have the right to conduct activities in the park as a non-resident? What documents must be submitted?
Answer:  According to the Law on “industrial parks” № 182 from 15.07.2010 (ro) residents are selected in a contest that is run by a special organisation. The subjects that win a place as a resident within the industrial park will then form deals and contracts with the administrative company of the park.
In order to gain a place within the contest, the following documents listed must be submitted:

a. cererea de participare la concurs;

b. în cazul persoanelor juridice autohtone — copia certificatului înregistrării de stat eliberat de organul împuternicit şi copia statutului, autentificate de conducătorii lor, precum şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;

c. în cazul persoanelor juridice străine — copia certificatului de înregistrare, eliberat de organul împuternicit şi copia statutului, autentificate în modul stabilit de legislaţie;

d. în cazul persoanelor fizice — copia buletinului de identitate şi a anexei la el;

e. proiectul investiţional elaborat în conformitate cu condiţiile de activitate, regimul şi specificul Parcului Industrial, cu date despre: genul de activitate (denumirea producţiei fabricate/serviciilor prestate); volumul investiţiilor şi venitul din vînzări; volumul proiectat producţiei fabricate/ servicii; pieţele de desfacere a mărfurilor/serviciilor; crearea locurilor de muncă; iniţierea şi finisarea activității investiţionale; lansarea fabricării producţiei/prestării serviciilor; ieşirea la capacitatea de producţie proiectată/volumul de servicii proiectat; eficienţa economică; suprafaţa terenului/clădirilor/încăperilor şi volumul consumului de apă, energie electrică, termică, gaze şi alte resurse, necesare pentru realizarea proiectului, etc.;

f. declaraţia bancară ce confirmă rulajul și conturile bancare;

g. copia documentului ce confirmă achitarea taxei de participare la concurs;

h. în cazul persoanelor juridice autohtone — certificatul despre datorii privind decontările cu bugetul a impozitelor şi plăţilor, eliberat de către Inspectoratul Fiscal;

i. procura persoanei împuternicite să acţioneze în numele participantului la concurs şi să semneze documente juridice

j. situațiile financiare a companiei pentru ultimii 3 ani.

Does the industrial park «TRACOM» have manufacturing, administrative areas, auxiliary areas and enough land for multiple investment projects?
Answer: 

Reieșind din prevederile legislației în vigoare, statutului și atribuțiile Societății, „TRACOM” SA, Întreprinderea administratoare a P.I. „TRACOM” va continua demararea proiectelor investiționale pentru implementare în cadrul parcului în baza activelor disponibile.

Pe teritoriul parcului în cadrul Construcției lit. Ș-10 sunt disponibile încăperi de producere cu suprafața 15 284 m.p., precum și un bloc administrativ cu trei nivele — 2 864 m.p.

Selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial se efectuează pe bază de concurs, conform Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, aprobat prin HG 652/2011.

În cazul în care va fi luată decizia privind expunerea în locațiune/comercializare a bunurilor imobile „TRACOM” S.A., Comunicatul informativ privind desfășurarea concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial „TRACOM” va fi publicat în Monitorul Oficial, precum și lansat pe site-ul: www.tracom.md.

What are the conditions for buying or renting out land at the industrial park «TRACOM»?
Answer: There is the possibility of buying land at a discount factor of 0.3 to the basic rate. The cost of rent is calculated differently, depending on the condition of the property.
Does the industrial park «TRACOM» offer industrial clusters?
Answer: Not at the moment, however, after researching in detail, we found out that creating industrial clusters would benefit all investors economically. With this information, we have decided to organise and acquire new investors to create new industrial clusters.