Анонсы

«Spre atenţia acţionarilor S.A.”TRACOM”

Organul executiv al S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea repetată a Adunării Generale ordinare anuale a acţionarilor, care va avea loc pe data de 22 iulie 2022, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170,...

читать далее

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Managementul S.A.„TRACOM” Vă anunţă că, Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 29 iunie 2022, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta S.A.„TRACOM”...

читать далее

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” S.A.

Pe data de 4 aprilie 2022 s-a desfășurat Adunarea Generală extraordinară a acționarilor „TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii: I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori. II. Alegerea...

читать далее