Анонсы

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

22 октября 2021 года состоялось внеочередное собрание акционеров «TRACOM» S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление оплаты труда: каждому члену Совета Общества в...

читать далее

Созыв общего внеочередного собрания акционеров

Вниманию акционеров «TRACOM» SA Менеджмент акционерного общества «TRACOM» сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве общего внеочередного собрания акционеров, которое состоится 22 октября 2021 года, в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна, 170,...

читать далее

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Менеджмент Акционерного общества «TRACOM» сообщает, что на основании решения Совета Общества от 16.09.2021 г. (протокол № 3), госпожа Аурелия САЛИКОВ, с 17 сентября 2021 года, назначена исполняющей обязанности генерального директора...

читать далее

Atenție

Societatea pe acțiuni „TRACOM” în legătură cu evoluția răspândirii îmbolnăvirilor cu Covid-19 printre angajații societății, în scopul prevenirii răspândirii infecției, în vederea asigurării securității în muncă la nivelul...

читать далее

Вниманию акционеров ”TRACOM” A.O.

07 августа 2020 года состоялось внеочередное собрание акционеров “TRACOM” S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление оплаты труда: a. каждому члену Совета Общества в...

читать далее

Bнеочередноe Cобрания Aкционеров 07.08.2020

Вниманию акционеров ”TRACOM” S.A. Менеджмент акционерного общества „TRACOM” сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве общего внеочередного собрания акционеров, которое состоится 07 августа 2020 года, в 10.00 часов по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колумна, 170,...

читать далее

ИЗВЕЩЕНИЕ «Вниманию акционеров ”TRACOM” S.A.

03 июля 2020 года состоялось общее годовое собрание акционеров  “TRACOM” S.A., на котором, единогласно были приняты следующие решения: Утверждение отчета Совета Общества за 2019 год; Принятие к сведению финансового отчета Общества за 2019 год; Утверждение приоритетных...

читать далее

Вниманию акционеров А.О. «ТРАКОМ»

АО «ТРАКОМ» доводит до вашего сведения, что в период с 01.09.2020 по 31.11.2020г состоится передача реестра акционеров общества от регистрационного общества “Registrator-Centru” S.A. к Единому центральному депозитарию ценных бумаг. Таким образом, каждый акционер...

читать далее

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

Информационное сообщение 27 декабря 2019 года состоялось внеочередное собрание акционеров «TRACOM» S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление...

читать далее

Безопасность детей в интернете. 10 советов для родителей

Совет 1. Доверьтесь своему ребенку, иначе технические средства будут бессильны! Если по какой-то причине вы не можете доверять своему ребенку или не доверяете себе, вы можете перестать читать другие советы. Вы потеряли свое образование. Ребенка нельзя держать в...

читать далее

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” SA

Managementul „TRACOM” SA Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 27 decembrie 2019, orele 10-00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” SA,...

читать далее

Înștiințare

Prin prezenta, În conformitate cu decizia Consiliului Societății din 22.07.2019, proces-verbal nr.12, Dl Ion Lupu a fost eliberat din funcția de Director general ”TRACOM” SA din inițiativă proprie și Dlui Ilie Bucuci, i s-a dispus exercitarea interimatului funcției de...

читать далее

Вниманию акционеров „TRACOM” SA

ИЗВЕЩЕНИЕ «Вниманию акционеров «TRACOM» SA 28 мая 2019 года состоялось общее годовое собрание акционеров «TRACOM» SA, на котором, были приняты следующие решения: 1) Утверждение отчета Совета Общества за 2018 год. 2) Принятие к сведению...

читать далее

Аннулирование конкурса по отбору резидентов и инвестиционных проектов для промышленного парка „TRACOM”

Информационное сообщение На заседание Конкурсной комиссии от 08.05.2019 года было принято решение об аннулировании конкурса по отбору резидентов и инвестиционных проектов для промышленного парка «TRACOM» на базе земельного участка, предлагаемого в аренду площадью 0,8...

читать далее

În Atenția Rezidenților Parcului Industrial

Compania ,,BICOTRA" SA, confecționează și comercializează articole autohtone din lut pentru Sărbătorile de Paști. Astfel, prin acest spot publicitar, am vrea să promovăm produsele hand — made expuse spre realizare. Produsele pot fi văzute la mini-expoziția amplasată...

читать далее

Rectificare la COMUNICAT INFORMATIV

Rectificare la COMUNICAT INFORMATIV privind desfăşurarea concursului din 02 mai 2019, ora 10.00 de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial „TRACOM”, în baza terenului cu suprafața de 0,8 ha, propus în arendă (plasat pe site...

читать далее

Cозыв годового Общего собрания акционеров

Объявление Менеджмент акционерного общества «TRACOM» сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 мая 2019 года по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колума, 170, в здании акционерного общества «TRACOM»,...

читать далее

С Рождеством и с Новым Годом!

Stimați Prieteni! În învălmășeala gîndurilor și faptelor din ritmul vertiginos al vieții, să ne amintim că: bucuria vine din lucruri mărunte, liniștea din suflet, iar căldura din inimă. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă să Vă aducă fericirea și bucuriile mereu...

читать далее

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

26 ноября 2018 состоялось внеочередное собрание акционеров «TRACOM» SA, на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета «TRACOM» SA. II. Выборы нового состава Совета Общества и установление размера оплаты труда. В соответствии...

читать далее