Анонсы

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

Информационное сообщение 27 декабря 2019 года состоялось внеочередное собрание акционеров «TRACOM» S.A., на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета Общества и Ревизионной комиссии. II. Установление...

читать далее

Spre atenţia acţionarilor ”TRACOM” SA

Managementul „TRACOM” SA Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 27 decembrie 2019, orele 10-00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” SA,...

читать далее

Înștiințare

Prin prezenta, În conformitate cu decizia Consiliului Societății din 22.07.2019, proces-verbal nr.12, Dl Ion Lupu a fost eliberat din funcția de Director general ”TRACOM” SA din inițiativă proprie și Dlui Ilie Bucuci, i s-a dispus exercitarea interimatului funcției de...

читать далее

Вниманию акционеров „TRACOM” SA

ИЗВЕЩЕНИЕ «Вниманию акционеров «TRACOM» SA 28 мая 2019 года состоялось общее годовое собрание акционеров «TRACOM» SA, на котором, были приняты следующие решения: 1) Утверждение отчета Совета Общества за 2018 год. 2) Принятие к сведению...

читать далее

Аннулирование конкурса по отбору резидентов и инвестиционных проектов для промышленного парка „TRACOM”

Информационное сообщение На заседание Конкурсной комиссии от 08.05.2019 года было принято решение об аннулировании конкурса по отбору резидентов и инвестиционных проектов для промышленного парка «TRACOM» на базе земельного участка, предлагаемого в аренду площадью 0,8...

читать далее

În Atenția Rezidenților Parcului Industrial

Compania ,,BICOTRA" SA, confecționează și comercializează articole autohtone din lut pentru Sărbătorile de Paști. Astfel, prin acest spot publicitar, am vrea să promovăm produsele hand — made expuse spre realizare. Produsele pot fi văzute la mini-expoziția amplasată...

читать далее

Rectificare la COMUNICAT INFORMATIV

Rectificare la COMUNICAT INFORMATIV privind desfăşurarea concursului din 02 mai 2019, ora 10.00 de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial „TRACOM”, în baza terenului cu suprafața de 0,8 ha, propus în arendă (plasat pe site...

читать далее

Cозыв годового Общего собрания акционеров

Объявление Менеджмент акционерного общества «TRACOM» сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится 28 мая 2019 года по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колума, 170, в здании акционерного общества «TRACOM»,...

читать далее

С Рождеством и с Новым Годом!

Stimați Prieteni! În învălmășeala gîndurilor și faptelor din ritmul vertiginos al vieții, să ne amintim că: bucuria vine din lucruri mărunte, liniștea din suflet, iar căldura din inimă. Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă să Vă aducă fericirea și bucuriile mereu...

читать далее

Вниманию акционеров ”TRACOM” SA

26 ноября 2018 состоялось внеочередное собрание акционеров «TRACOM» SA, на котором были приняты следующие решения: I. О досрочном прекращении полномочий Совета «TRACOM» SA. II. Выборы нового состава Совета Общества и установление размера оплаты труда. В соответствии...

читать далее

Concursul pentru selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale în baza loturilor, ce se expun spre comercializare, precum și a terenurilor aferente propuse în arendă

COMUNICAT INFORMATIV Parcul Industrial „TRACOM” anunţă desfăşurarea concursului pentru selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale, ce urmează să fie realizate în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”, în baza loturilor, ce se expun spre comercializare,...

читать далее

Вниманию акционеров „TRACOM” SA

25 мая 2018 года состоялось очередное годовое Общее собрание акционеров «TRACOM» SA, в присутствии акционеров, на котором были приняты следующие решения: 1. Утверждение Отчета Совета Общества за 2017 год. 2. Принятия к сведению Финансового отчета Общества за 2017 год....

читать далее

Cозыв годового Общего собрания акционеров „TRACOM” SA

Объявление Менеджмент акционерного общества «TRACOM» сообщает, что Совет Общества принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров, которое состоится 25 мая 2018 года по адресу: мун. Кишинэу, ул. Колума, 170, в здании акционерного общества «TRACOM»,...

читать далее

Конкурс на выбор компании для проектирования реконструкции участка

ОБЪЯВЛЕНИЕ «TRACOM» SA объявляет конкурс на выбор компании для проектирования реконструкции участка производственного цеха SA «TRACOM» площадью 12 600 м.п. Коммерческое предложение должно быть отправлено в запечатанном конверте до 13 апреля 2018 года в 12:00,...

читать далее

Конкурс на выбор компании для оценки недвижимости

ОБЪЯВЛЕНИЕ «TRACOM» SA объявляет конкурс на выбор компании для оценки недвижимости, расположенной по адресу ул. Колумна, 170, г. Кишинэу, MD 2004 Коммерческое предложение должно быть отправлено в запечатанном конверте до 17 апреля 2018 года в 12.00 по адресу: ул....

читать далее