Cumpărătorul:

1. Denumirea întreprinderii: S.A. „TRACOM”

2. IDNO: 1002600007237

3. Adresa: MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170

4. Numărul de telefon: 022 301 801; 022 301 816

5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: info@tracom.md, www.tracom.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: info@tracom.md

7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: Administrarea proprietății de stat în baza Hotărârii Guvernului nr. 440/2011 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a terenului cu suprafața de 32 ha, situat pe adresa str. Columna 170, mun. Chișinău.

1. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind prestarea următoarelor servicii:

Nr. crt. Denumirea serviciilor/lucrărilor solicitate Suprafața Valoarea estimată
1. Evaluarea de piață a bunului imobil, amplasat pe str. Columna, 170, mun. Chișinău cu nr. cadastral 01.00518.184.33, inclusiv a componentelor acestuia, precum și să determine valoarea de piață a îmbunătățirilor (costuri de înlocuire) în valoarea clădirii, inclusiv a componentelor acestuia — 12 072,1 m.p

— suprafața la sol 9732,1 m.p.

Valoarea estimativă totală

2. Termenul limită pentru prestarea serviciului: 30 zile. Termenul de valabilitate a contractului: 30.06.2024.

Descarcă