În perioada 2021-2023, am străbătut împreună un drum plin de provocări și succese, creând în Parcul Industrial „TRACOM” un mediu propice dezvoltării și excelenței.

A fost o perioadă plină de succes și realizări remarcabile ale echipei noastre administrative. Această postare se dedică evoluției noastre colective și principalelor realizări care au definit această perioadă excepțională.

Prin efort comun, am reușit să implementăm proiecte inovatoare, să optimizăm procese cheie și să consolidăm relațiile strategice, transformând Parcul Industrial „TRACOM” într-o platformă de excelență în afaceri.

Vă invităm să descoperiți cele mai semnificative realizări care au conturat succesul nostru în ultimii 2 ani. Menționăm că despre realizările echipei în această perioadă puteți afla în detalii în rapoartele publicate pe site-ul oficial TRACOM: https://tracom.md/infocenters/reports/

Principalele realizări ale echipei 2021 — 2023:

 1. Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare a Parcului Industrial TRACOM pentru perioada 2022-2030 și a Planului de acțiuni de implementare
 2. Semnarea Acordului de parteneriat Strategic cu Programul Future Technologies Activity (FTA)
 3. Aderarea Parcului Industrial TRACOM la Asociația Internațională a Parcurilor Tehnologice și Științifice (IASP) o comunitate de 160 parcuri din 78 țări
 4. Semnarea Acordului de colaborare între Parcul Industrial TRACOM, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Tehnică din Moldova, Málaga Tech Park și Universidad de Málaga
 5. Semnarea Acordului de colaborare între PI „TRACOM” și Universitatea de Stat din Moldova (USM)
 6. Semnarea Acordului de colaborare între PI „TRACOM” și Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)
 7. Semnarea Principiilor de Abilitare a Femeilor (Women Empowerment Principles — WEPs) în parteneriat cu Programul UN Women
 8. Elaborarea în comun cu experții OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO, Băncii Mondiale și Comisia Europeană a raportului „Evaluarea și oportunitățile parcului eco-industrial (EIP), Recomandări și raport privind foaia de parcurs pentru PI TRACOM ”
 9. Elaborarea și lansarea Catalogului Parcului Industrial TRACOM, care prezintă companiile rezidente, domeniul de activitate, serviciile oferite, contacte utile și o scurtă descriere a fiecărei companii. Catalogul este disponibil atât în variantă fizică, cât și electronică și conține informație în limbile română și engleză.
 10. Lansarea Galeriei de fotografii ale sediilor rezidenților Parcului Industrial TRACOM, care prezintă fotografii ale clădirilor rezidenților
 11. Promovarea imaginii pozitive a PI TRACOM la evenimente de rang înalt locale și internaționale
 12. Promovarea activității parcului prin distribuirea Catalogului Parcului Industrial TRACOM delegațiilor primite, ambasadelor acreditate în Moldova și peste hotare, partenerilor strategici, în cadrul evenimentelor naționale și internaționale
 13. Primirea vizitelor a 32 de delegații, cărora le-au fost prezentate activitatea PI „TRACOM” și a rezidenților, precum și rezultatele și succesele înregistrate
 14. Publicarea de comunicate regulate care reflectă evoluțiile semnificative din cadrul parcului, inclusiv proiectele de dezvoltare în desfășurare, evenimentele-cheie și inițiativele strategice.
 15. Organizarea pentru rezidenți la sediul TRACOM a 29 evenimente și întâlniri cu reprezentanți ale diferitor instituții ale statului pentru a discuta teme de interes ale rezidenților
 16. Invitarea rezidenților la diverse evenimente strategice și forumuri de afaceri organizate în afara TRACOM
 17. Oferire de suport în promovarea activităților rezidenților prin diseminarea mesajelor cu privire la oportunități de participare în cadrul programelor de dezvoltare, expoziții, cursuri și altele.
 18. Elaborarea modificărilor Legii nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale și prezentarea acestora Ministerului Economiei și Parlamentului cu solicitarea de modernizare a cadrului legal
 19. Majorarea numărului de rezidenți ai Parcului Industrial TRACOM de la 69 rezidenți la 82 rezidenți
 20. Organizarea a 6 ședințe ale Adunării Generale ale Acționarilor
 21. Organizarea a 33 ședințe ale Consiliului Societății „TRACOM” cu analizarea a 121 chestiuni
 22. Organizarea a 9 ședințe ale Comisiei de Concurs cu analizarea a 34 chestiuni
 23. Organizarea a 85 ședințe ale Grupului de Monitorizare
 24. Asigurarea tuturor condițiilor și oferirea suportului necesar pentru creșterea productivității rezidenților și a cifrei lor de afaceri. Astfel în anul 2021 cifra de afaceri cumulativă de pe toată platforma TRACOM a constituit 3 680164,3 mii lei. În 2022 a constituit 6 368771,6 mii lei. În 2023 în 6 luni ale anului a constituit 3 011614,6 mii lei. Impozite cumulativ în bugetul statului au fost achitate în 2021 782754,9 mii lei, în 2022 1 220178, 5 mii lei, în 2023 în 6 luni ale anului au fost achitate 569073,1 mii lei.
 25. Elaborarea și aprobarea noului Statut al S.A. „TRACOM” și a Codului de Guvernanță corporativă
 26. Chestionarea rezidenților și elaborarea Raportului de Chestionare care a stat la baza Strategiei de dezvoltare a PI „TRACOM” pentru perioada 2022-2030
 27. Elaborarea Planului de amenajarea a aleei centrale a Parcului Industrial TRACOM și inițierea construcției acesteia.
 28. Elaborarea proiectului și realizarea montării rețelei de iluminare a aleei centrale.
 29. Elaborarea și implementarea Proiectului de zonare a Parcului Industrial TRACOM și divizarea teritoriului în 4 sectoare distincte, asigurând identificarea rapidă a sediilor rezidenților
 30. Actualizarea datelor despre PI „TRACOM” în Google Maps cu încărcarea fotografiilor sediilor rezidenților
 31. Elaborarea și aprobarea la Inspectoratul Național de Patrulare a Planului rutier pe teritoriul Parcului Industrial TRACOM
 32. Aplicarea marcajului rutier și instalarea de indicatoare rutiere conform planului rutier pe întreg teritoriul Parcului Industrial
 33. Amenajarea unor parcări de capacitate mică pentru rezidenții parcului industrial
 34. Modernizarea rețelei de comunicații electronice pentru prestarea serviciilor calitative de acces Internet, TV și Telefonie calitative
 35. Modernizarea sistemului de supraveghere video, cu dotarea cu camere performante în toate zonele principale
 36. Modernizarea rețelei electrice și obținerea Autorizației de Operator de distribuție de tip închis (ODSI)
 37. Modernizarea rețelei de gaz și obținerea Autorizației de Operator de distribuție de tip închis (ODSI)
 38. Optimizarea Proceselor Administrative, fapt ce a sporit eficiența operaționale și a permis redirecționarea eforturilor în implementarea proiectelor de dezvoltare.
 39. Modernizarea sistemului de gestionarea și monitorizarea acceselor pe teritoriul nostru în vederea menținerii securității pe teritoriul parcului
 40. Elaborarea proiectului a P.I. „TRACOM” pentru instituirea superficiei pe suprafețe de teren din cadrul parcului