În cadrul ședinței a fost examinată contestația depusă de către S.R.L. „ELITTEH TRADE”, care a vizat următoarele aspecte:

— anularea procesului-verbal nr. 119 din 16.05.2024 al ședinței Comisiei speciale de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru P.I. „TRACOM”;

— reexaminarea deciziei pe marginea ofertei agentului economic S.R.L. „ELITEH TRADE”;

— acceptarea ofertei S.R.L. „ELITEH TRADE”;

— prezentarea fișelor de evaluare a agenților economici participanți la concursul de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru P.I. „TRACOM” în baza activelor expuse spre locațiune și a criteriilor de atribuire a punctajului.

În rezultatul examinării multe-aspectuale și complexe a revendicărilor expuse în contestație, inclusiv și prin prisma argumentelor prezentate, Comisia specială a decis acceptarea parțial a solicitării prezentării fișelor de evaluare a agenților economici participanți la concursul de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru P.I. „TRACOM” iar, celelalte revendicări au fost respinse integral.

Agentul economic contestatar S.R.L. „ELITEH TRADE” a fost informat privind rezultatele examinării.