La data de 24 noiembrie a avut loc adunarea generală extraordinară a acţionarilor, prezidată de către dl Vadim CORTAC, Președintele Consiliului S.A. TRACOM.

Ordinea de zi a inclus:

• Încetarea înainte de termen a împuternicirilor unui membru al Consiliului

• Alegerea unui nou membru al Consiliului Societății „TRACOM”

În urma examinării chestiunilor propuse, a fost aleasă dna Anastasia EREMEEVA-COPCEA în calitate de membru al Consiliului Societății „TRACOM”.