În contextul demarării procedurii de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru Parcul Industrial „TRACOM” în baza activelor expuse în locațiune, conform anunțului în avizul informativ publicat în ediția Monitorului Oficial al Republicii Moldova nr. 181-183 din 19 aprilie 2024, Societatea pe Acțiuni „TRACOM”, în calitate de întreprindere administratoare a Parcului Industrial „TRACOM”, anunță despre următoarele.

În conformitate cu termenele anunțate au fost depuse ofertele de participare la concurs a următorilor agenți economici:

1. S.R.L. „MEDEFERENT GROUP” — proiectul investițional propus vizează mai multe activități conexe domeniului medicamentelor și dispozitivelor medicale, precum centrul unic de logistică farmaceutică (import — export), laborator de cercetare inclusiv elaborarea serviciilor pentru medicamente (producerea de medicamente) și certificarea dispozitivelor medicale, centrul multifuncțional de instruire și activitate științifico-practic în domeniul medical, cum ar fi medicina estetică, combaterea durerii acute și cronice, centrul de simulare pentru medicina estetică și cosmetologie precum și alte specialități medicale, centrul de cercetare și dezvoltare în domeniul medicamentelor și dispozitivelor medicale, servicii de înregistrare a medicamentelor pe teritoriul Republicii Moldova și a României, servicii de farmacovigilență (pentru medicamente) și vigilență (pentru dispozitive) etc.

2. S.R.L. „UNICOMPRO” — proiectul investițional al entității economice prevede producerea pieselor de mobilier la comandă și prestarea serviciilor de producere a pieselor de mobilier prin deschiderea liniilor autonome de producere a pieselor de mobilier cu utilizarea softurilor specializate cu inteligență artificială în proiectarea și design-ul mobilei care pot îmbunătăți munca umană și calitatea serviciilor de proiectare cu reducere a timpului și a rebutului de producere;

3. S.R.L. „BUSINESS SECURITY” — proiectul investițional propus vizează investiții pentru a asigura importul, distribuția, producerea și comercializarea echipamentelor electronice și prestări servicii aferente acestor echipamente.

4. S.R.L. „ELITEH TRADE” — proiectul investițional propus presupune dezvoltarea de produse digitale (site-uri și aplicații), dezvoltarea și configurarea programelor de contabilitate și depozit (1C, WMS, CRM), consultații în domeniul IT servicii de fulfillment.

În rezultatul examinării setului de documente depus de fiecare participant și a prezentării proiectelor investiționale, prin aplicarea criteriilor de evaluare și a baremului stabilit, și ținând cont de activitatea planificată, Comisia de concurs a selectat pentru desfășurarea activității investiționale în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”, proiectele investiționale ale următorilor ofertanți:

— S.R.L. „UNICOMPRO” — 87 puncte obținute;

— S.R.L. „MEDEFERENT” — 82 puncte obținute;

— S.R.L. „BUSINESS SECURITY” — 83 puncte obținute.