Societatea pe acţiuni „TRACOM”, întreprinderea administratoare a PI „TRACOM”, este amplasată pe adresa: str. Columna, 170, MD-2004, mun. Chişinău, sectorul Buiucani, în imediata apropiere de centru municipiului. Mai mult de 85% din activele PI „TRACOM” sunt deja valorificate. Un activ, hală de producție cu suprafață mai mare de 39000 m.p., prezintă o oportunitate investițională inedită pentru investitorii locali și internaționali. Obiectul dat a devenit în ultima vreme un subiect important al unor discuții inițiate de partenerii noștri externi, care văd în el o excelentă oportunitate pentru a crea aici un Park Tehnologic și Inovațional.

La sediul SA „TRACOM” a avut loc întâlnirea de lucru a dlui Victor MURZAC, Directorul general interimar al întreprinderii administratoare a PI „TRACOM” și dna Doina NISTOR, directoarea Proiectului „Creşterea Competitivităţii şi Dezvoltarea Întreprinderilor (CEED II), finanţat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională. Discuțiile au fost axate pe oportunitățile de suport din partea Proiectului USAID a Planului de Afaceri al Societății pe Acțiuni „TRACOM” privind finanţarea, din contul creditului Guvernului Republicii Polone acordat Guvernului Republicii Moldova, reconstrucția imobilului lit. Ș-10.

Domnul Victor MURZAC a informat oaspeții despre activitățile desfășurate și a remarcat că, va continua să identifice surse de finanțare pentru renovarea activului menționat și că va fi recunoscător pentru orice alte oportunități pe care ar putea să le ofere partenerii noștri de dezvoltare. În acest context, dna Doina NISTOR, a informat gazda, că Proiectul USAID, se află pentru moment într-un proces complex de lucru cu Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, privind elaborarea Conceptului de politici publice, — dezvoltarea ecosistemului antreprenorial pentru industria IT — „Start-up Moldova”, activități ce țin de procesul de implementare a Legii cu privire la parcurile IT. Iată de ce, a menționat dna Doina NISTOR, PI „TRACOM”, care dispune de un astfel de activ suprafața căruia este de peste 39000 m.p., situat chiar în centrul capitalei, de o infrastructură funcțională și bine pusă la punct de utilități, are toate șansele să devină locul unde să fie realizată ideea creării unui Park Tehnologic și Inovațional, unic în Republica Moldova și în regiune. O abordare integrată a unui incubator de Startup-uri, cu amplasarea afacerilor incubate pe o arie de oficii de clasă înaltă cu o suprafață de peste 39000 m.p. este o oportunitate pe care mulți investitori străini nu ar rata-o. Proiectul USAID este gata să susțină această abordare și să contribuie la realizarea ei în PI „TRACOM” cu condiția că, administrația să fie gata să se implice plenar în activități, precum și să existe decizia politică respectivă a Executivului central, a concluzionat managerul de Proiect USAID..

Domnul Victor MURZAC a mulțumit oaspeților de la Proiectul USAID și a reiterat odată în plus că, este deschis pentru colaborare reciproc avantajoasă în vederea realizării politicilor Ministerului Economiei cu referință la dezvoltarea Platformelor industriale prin paradigma Parcurilor Industriale și realizarea oportunităților ce contribuie la realizarea acestui obiectiv de importanță majoră pentru Republica Moldova.