Dl Victor MURZAC, Directorul general interimar al întreprinderii administratoare a PI „TRACOM” a avut o întrevedere de lucru cu dl Vitalie IURCU, Viceministru al Economiei. La ea a participat și dl Victor MORGUN, Director general, CARTNORD SRL, rezident și membru al Consiliului Coordonator al PI „TRACOM”. Starea curentă privind realizarea proiectelor investiționale ale rezidenților, politici de valorificare a celui mai valoros activ, hala de producție lit.Ș-10 cu blocul ei administrativ, precum și chestiuni ce țin de crearea infrastructurii tehnice şi de producţie ale PI „TRACOM”, au fost principalele subiecte abordate în cadrul întrevederii.

În conformitate cu HG Nr. 440 din 16.06.2011 cu privire la acordarea titlului de parc industrial Societăţii pe Acţiuni „TRACOM”, alin. 4, ‚Întreprinderea administratoare va prezenta Ministerului Economiei rapoarte trimestriale privind activitatea desfăşurată în cadrul Parcului Industrial‚ „TRACOM”, Dl Victor MURZAC, Directorul general interimar al întreprinderii administratoare a PI „TRACOM” a avut o întrevedere de lucru cu dl Vitalie IURCU, Viceministru al Economiei.

Referindu-se la implementarea planurilor investiționale, Dl Victor MURZAC, a menționat că în acest domeniu succesele sunt vizibile, însă s-au acumulat și unele probleme.

În context, Viceministrul Economiei și Președintele SA „TRACOM” sa pronunțat pentru ca toate problemele și îngrijorările identificate să fie dezbătute transparent în cadrul Ședinței ordinare a Comisiei de concurs ce va avea loc pe data de 14.09.2016.

Domnul Vitalie IURCU, s-a arătat interesat și de propunerile parvenite din partea administrației PI cu privire la politicile propuse de valorificare a activului lit. Ș-10.

Viceministrul Economiei s-a referit punctual la măsurile întreprinse de Ministerul Economiei privind activitățile de suport a parcului industrial, pe termen scurt și mediu, inclusiv și cel financiar, pentru renovarea, reabilitarea infrastructurii tehnice și de producție, precum și eficientizarea serviciilor oferite rezidenților.

În cadrul întrunirii au mai fost discutate și alte chestiuni ce țin de administrarea eficientă a treburilor în PI „TRACOM”, precum și despre conlucrarea administrației cu Consiliul Coordonator al PI „TRACOM” pentru atingerea obiectivelor SA „TRACOM”.