Recent, dl Dr. Rainer ENGELS, Consilier Politici Economice,Programul Sectorial privind Dezvoltarea Economică, Germania (GIZ), a efectuat o vizită de lucru în Republica Moldova cu scopul de a se familiariza cu implementarea politicilor de dezvoltare în sectorul industrial din țara noastră și a preciza, care este rolul parcurilor industriale în acest proces, pentru ca împreună cu Ministerul Economiei să elaboreze un Program de stat de industrializare a țării.

O primă activitate în procesul de radiografie a început cu vizita la PI “TRACOM” a Experților GIZ, însoțiți de Reprezentanții Ministerului Economiei.

Discuțiile au fost axate pe analiza generală a evoluției investițiilor în Moldova, succesele, dificultățile și deficiențele instituționale și legislative care reprezintă o frână în procesul investițional.

Directorul General Interimar al “TRACOM” SA, dl Victor MURZAC, a menționat, că salută această inițiativă a Ministerului Economiei și a GIZ și speră ca Programul inițiat să fie elaborat cât mai curând posibil, pentru a se purcede și la implementarea lui. Parcurile Industriale din Moldova, avea să menționeze în continuare domnia sa, au nevoie de un impuls calitativ nou, pentru a fortifica și amplifica condițiile de livrare a serviciilor către rezidenți și a reabilită, reconstrui activele de care dispune și pe care le oferă investitorilor pentru investiții. Or, practica ultimilor ani denotă faptul că, cerințele investitorilor sunt tot mai înalte și pentru ai atrage în Republica Moldova, trebuie să investim în activele parcurilor industriale ca să rămânem competitivi pe piața regională.

O contribuție în procesul de elaborare al Programului menționat, ar putea fi oferită și de membrii Asociației Patronale a Parcurilor Industriale din Moldova, a menționat reprezentantul Ministerule Economiei. La finele întrunirii, oaspeții au efectuat o vizită în teritoriu.