Azi, Parcul Industrial „TRACOM”, este unul din proiectele de succes a paradigmei înaintate  de Ministerul Economiei Republicii Moldova acum 5 ani, paradigmă ce are la bază revitalizarea sectorului industrial al țării în baza activelor platformelor industriale aflate în declin, prin crearea locurilor noi de muncă, dezvoltarea producției orientată spre export și a celei ce substituie importul, de produse de larg consum și de servicii.

O confirmare a celor menționate mai sus, sunt și indicatori economici care vin să confirme odată în plus viabilitatea politicilor adoptate atunci: în prezent în Parcul Industrial îşi desfăşoară activitatea 42 de rezidenți, societăți de producție industrială și servicii, cu 1 371 de salariaţi; cifra de afaceri, impozite defalcate la bugetul de stat pentru 9 luni de activitate în anul curent este de 792 milioane lei și, respectiv, 139 milioane lei; volumul total al investițiilor realizate până în prezent în PI constituie 427 milioane lei; cifra de afaceri pentru perioada de 5 ani constituie 2 miliarde 277 milioane lei, iar la bugetul de stat fost defalcate 436 milioane lei.

Aceste rezultate reflectă efortul sumar, atât al activităților „TRACOM” SA,  Întreprinderea administratoare a PI „TRACOM”, cât și al rezidenților, ariile de activitate ale cărora reprezintă cele mai diverse domenii ale economiei naționale, inclusiv: producția articolelor/pieselor/accesoriilor din metal; prelucrarea metal, lemn şi piatră; fabricarea articolelor de papetărie: saci de hârtie;  producție de mobilă; testare, analiză tehnică şi certificare; tehnologii informaționale și de comunicare; fabricarea de maşini şi echipamente;  confecții, încălțăminte;  industria alimentară; prelucrare servicii poligrafice; servicii rețele inginerești; centre logistice;  servicii auto, etc.

Pentru buna funcționare a agenților economici din PI, în anii de referință, s-au efectuat investiții în construirea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și de producție, au fost efectuate lucrări de renovare a halelor de producere și de amenajare a teritoriului, a spațiilor verzi. În cei 5 ani de activitate, volumul de investiții doar a SA „TRACOM” în Parcul Industrial constituie 33 milioane lei. Aceste resurse au fost investite pentru renovarea și reabilitarea rețelelor proprii de distribuție a utilităților (gaz, apă și canalizare, energie electrică – cu post de transformare); iluminat și securitate perimetrală, amenajare parcări, reabilitarea fațadei sediului administrativ, reamenajarea spațiilor proprii prin recompartimentări, tencuieli, zugrăveli și lucrări la instalațiile sanitare.

După un studiu de proporții în 2014, în anul 2015 au demarat o serie de investiții majore pentru reabilitarea și modernizare căilor de acces și transport în parcul industrial, de pregătire a halei de producere Ș-10 (MSK) pentru investitori. La finalizarea acestora, pe de o parte, au fost substanțial îmbunătățite serviciile de organizare și funcționare a PI „TRACOM”, care prevăd modalitatea de utilizare corectă a infrastructurii (utilizarea parcărilor  amenajate, respectarea semnelor de circulație în interiorul Parcului Industrial, optimizarea fluxului de transport prin instituirea parțială a accesului pe bază de cartele magnetice etc.), pe de altă parte, hala de producție Ș-10 (MSK) a fost amenajată, parțial reabilitată și actualmente este expusă pentru dare în chirie/vânzare.

Din 2015, la inițiativa PI „TRACOM” a fost creată Asociația Patronală a Parcurilor Industriale din Moldova, (APPIM) și care în prezent îi găzduiește sediul conducerii ei pentru perioada de 3 ani. APPIM are menirea să asigure o platformă unică de colaborare între administratorii celor 10 PI din Moldova și instituția centrală de specialitate in domeniu, Ministerul Economiei, precum și un instrument eficient de schimb de experiență, atât la nivel național, cât și cel regional și internațional. Ori, prezența acestei organizații asociative, permite administratorilor PI să contribuie cu efort conjugat la crearea în Republica Moldova a unui climat economic și de afaceri eficient pentru toate parcurile industriale, corelând standardele industriale din țara noastră cu cele ale Uniunii Europene, pentru dezvoltarea mediului de afaceri în plan local, național, regional și european.

Azi putem spune cu mândrie “La mulți Ani!” PI „TRACOM”! Aceste dorințe, având, după cum am remarcat mai sus, un suport real în trecut, au continuitate în prezent și viitor. În favoarea acestui optimism, sunt planurile „TRACOM” SA, pentru următorii ani și încrederea că ele vor fi realizate.  Astfel, în următoarea perioadă de timp, activitățile „TRACOM” SA vor fi concentrate asupra: obținerii rezultatelor economico-financiare palpabile în termen cât mai scurt; asigurării integrităţii bunurilor materiale și valorificării eficiente a lor, prin crearea unei platforme atractive pentru potenţialii investitori; mentenanței și dezvoltării infrastructurii PI pentru livrarea serviciilor calitative, in volumul necesar și în timpul util; oferirii asistenței necesare  rezidenţilor parcului industrial. precum și identificării, împreună cu Ministerul Economiei, a oportunității de extindere a parcului industrial prin achiziționarea de noi active.

Rezultatele obținute de PI „TRACOM” în cei 5 ani de dezvoltare, demonstrează  eficiența acestor platforme în dezvoltarea sectorului industrial în Republica Moldova. Este cunoscut că orice succes, merită să fie replicat în baza unei analize și suport din partea instituțiilor abilitate cu puterea decizională. Echipa „TRACOM” SA este gata pentru a disemina experiența succesului obținut și bine pregătită, pentru a răspunde la orice altă provocare ce ține de dezvoltarea PI „TRACOM”!

Stimați prieteni! În această perioadă scurtă de timp, am reușit să demonstrat că oriunde nu am fi, dacă muncim cu dăruire,  putem face ca orice “….idee să devină realitate!”

 La mulți Ani stimați colegi!

La mulți Ani stimați rezidenți ai PI „TRACOM”

La mulți Ani Parc Industrial „TRACOM”!

Director General „TRACOM SA,

ION LUPU

23.11.2016