MIEPO și „TRACOM” SA, sunt 2 structuri care au prin statutul lor interese comune, promovarea exportului din Republica Moldova și atragerea investițiilor în țara noastră. Conjugarea eforturilor pe aceste domenii reprezintă subiectul evenimentului ce a avut loc recent la sediul „TRACOM” SA, consacrat semnării unui Acord bilateral.

Luând în considerare, că atât MIEPO, cât și „TRACOM” SA, sunt structuri care au în calitate de coordonator același Organ Central de Specialitate, Ministerul de Economie, precum și pornind de la dorința consolidării relațiilor de parteneriat și colaborare între cele 2 structuri, managementul lor au semnat recent un Acord de Parteneriat.

Evenimentul s-a desfășurat la sediul „TRACOM” SA, în data de 23 mai 2017. Din partea MIEPO, Acordul a fost semnat de dl. Vitalie ZAHARIA, Directorul instituției, iar din partea PI „TRACOM”, de dl. Ion LUPU — Directorul General al „TRACOM” SA.

Activitățile de parteneriat și colaborare ce stau la baza Acordului semnat vizează mai multe domenii:

  • Schimbul de informații și experiențe în domeniu economic relevant Părților (atragerea investițiilor și promovarea exporturilor, etc.);
  • Cooperare și promovare reciprocă în cadrul de evenimente (expoziții, foruri, misiuni, ș.a.) organizate de către Părți sau entități terțe atât în țară, cât și peste hotare;
  • Cooperare în organizarea de vizite de studiu la PI „TRACOM” a potențialilor investitori sau parteneri din țară și peste hotare;
  • Promovarea locațiilor greenfield și/ sau brownfield a PI „TRACOM” prin intermediul paginilor web a Părților, bazei de date a locațiilor investiționale MIEPO și altor platforme electronice;
  • Cooperarea cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare și a celor străine în Republica Moldova, întru promovarea oportunităților investiționale a PI » TRACOM»;
  • Efectuarea de analize în subiecte relevante și de interes pentru Părți;
  • Sporirea capacităților angajaților Părților în domeniul de atragere a investițiilor și promovare a exportului, prin organizare de cursuri, seminare și ateliere de lucru;

Acordul conferă în mod special posibilitatea Părților de a planifica și a implementa activități comune pentru dezvoltarea afacerilor întru beneficiul grupurilor-țintă de clienți și/sau a angajaților și conducerii organizațiilor sale.