Acordul de parteneriat SA TRACOM-MIEPO, noi  oportunități de atragere a investițiilor și de promovare a exporturilor rezidenților PI TRACOM.

 

6.09.2017

 

În luna mai curent, între  SA TRACOM și MIEPO a fost semnat acordul bilateral de parteneriat.

Astăzi, pornind de la prevederile stabilite în acest document, Întreprinderea administratoare a PI TRACOM a găzduit o Delegație din 25 participanți la cursul de instruire, “Training for Moldovan Diplomats on Investment and Export Promotion”, desfășurat de MIEPO in perioada 4-6 septembrie 2017.

În conformitate cu planul de activități coordonat de parteneri, Delegația a avut o întâlnire de lucru cu dl Ion LUPU, Directorul General al TRACOM SA, Întreprinderea administratoare a PI TRACOM, cu dl Dmitri HUDEACOV, directorul General al ARES SA si dl Sergihei SAPOJNIC, Directorul General al FLEXLABEL SRL, rezidenți ai PI.

Dl Ion LUPU, a întâlnit Delegația pe teren, la obiectul de bază, Hala de producție Ș-10. El a informat oaspeții despre activitățile desfășurate de „TRACOM” SA și oportunitățile investiționale de ultimă oră ale PI „TRACOM”. Domnia sa s-a referit la dreptul, pe care l-a oferit recent Ministerul Economiei „TRACOM” SA, Întreprinderea Administratoarea a PI, de a înstrăina, prin procedura de comercializare și concurs, a unei părți, 30000 m.p. din cel mai mare activ al său, hala de producție lit.Ș-10. Mai mult decât atât, dl Ion LUPU a numit și ziua  desfăşurării concursului pentru selectarea rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale, ce urmează să fie realizate în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”, în baza a trei loturi, formate deja în cadrul aceste Hale, ce se expun spre comercializare, precum și a terenului aferent  propus în arendă.

Acest eveniment urmează să se desfășoare pe data de 26 septembrie 2017, ora 10.00 în incinta blocului administrativ „TRACOM” SA, cu sediul: str. Columna, 170, mun. Chişinău.

Apoi, dl Ion LUPU a răspuns la numeroasele întrebări ale oaspeților. La finele acestui dialog, Directorul General, a mulțumit membrilor Delegației pentru vizită și a invitat diplomații moldoveni spre o colaborare activă în atragerea investițiilor în țara noastră, inclusiv în PI TRACOM, PI și ZEL din Moldova.

Următorul punct de popas al Delegației, a fost întâlnirea cu dl Dmitri HUDEACOV, directorul General al ARES SA. Oaspeții au fost familiarizați cu producția acestui rezident și îndemnați să se implice cât mai activ în promovarea ei la export, inclusiv pe piețele regionale și cele europene.

La sfârșitul vizitei, Delegația a fost întâlnită de dl Serghei SAPOJNIC, directorul General al FLEXPLEX SRL. Membrii Delegației au vizitat sălile de producere, au formulat un șir de întrebări, inclusiv cele ce țin de mediul de afaceri, precum și a pieței de desfacere. Dl Serghei SAPOJNIC,  s-a adresat către diplomații moldoveni cu îndemnul de a se implica în procesul de atragere a investițiilor și de promovare a exportului din țara noastră.

Conducătorul trainingu-lui menționat, dl Vasile ȘOLDAN, MIEPO, a exprimat dlui Ion LUPU recunoștință pentru suport și implicare, menționând că Acordul de parteneriat MIEPO — SA TRACOM, devine un instrument real de colaborare și cooperare între părțile semnatare.