COMUNICAT INFORMATIV

Pe data de 20.03.2018 s-a desfășurat concursul privind evaluarea ofertelor de îndeplinire a lucrărilor de reabilitare a două sectoare de drum pe teritoriul PI „TRACOM”: primul sector — cu lungimea de 0,5 km și 0,25 km, al doilea sector — 0,8 km.

La decizia Grupului de lucru pentru achiziții în conformitate cu Caietul de sarcini, Regulamentul privind procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor utilizate în activitatea „TRACOM” S. A., ofertantul câștigător a fost declarat Compania „NOUCONST” SRL.