„TRACOM” SA anunţă că în comunicatul informativ publicat pe data de 23.11.2018 în Monitorul Oficial nr. 430-439 (6825-6834), se va exclude: secvenţa din preambulă: ,,precum și a terenului cu suprafața de 0,8 ha propus în arendă”, secvenţa din pct. 2: ,,în arendă se propune: terenul cu suprafața de 0,8 ha” se exclude totalmente.