Societatea pe Acțiuni ”TRACOM”, a cărei acționar majoritar este Agenția Proprietății Publice, care deține cota de 93,177% din capitalul social al întreprinderii, din 13 mai 2022 anunță concursul privind selectarea companiei pentru efectuarea auditării situației financiare pentru anul 2022.

Oferta de participare la concurs se întocmește pe blancheta cu antet a entității de audit în limba de stat, clar, cu număr şi dată de ieşire, în două exemplare (unul – pentru entitate, altul – pentru entitatea de audit) și conține informația indicată în art.7 din Hotărârea Guvernului nr.875/2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de selectarea a entităților de audit și termenii de referință pentru auditarea situațiilor financiare individuale ale întreprinderilor de stat/municipale și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

Ofertele de participare la concurs se prezintă pînă la data de 13 iunie 2022, ora 16:00, la adresa: MD-2004, mun. Chișinău, str. Columna 170, sediul ”TRACOM” S.A., et.2, anticamera, tel:022 301 801, 06-907-05-65.