Urmare precizării efectuate a ofertei de preț pentru Lotul 5 (Reparația curentă a echipamentului electrotehnic din cadrul PT/ID 6 kV) în cadrul procedurii de achiziții prin cererea ofertelor de preț privind achiziționarea serviciilor/bunurilor, conform procedurii prevăzute de actele normative în vigoare, se declară câștigătorul compania ”BIENERGOLUX” SRL care a depus oferta cu cel mic preț în valoare de — 116 922 lei.