Ca urmare a desfășurării concursului repetat privind achiziționarea bunurilor prin cererea ofertelor de preț (anunțul plasat pe pagina web www.tracom.md la data de 25 mai 2022 cu prezentarea ofertelor până la 8 iunie 2022) S.A.„TRACOM” anunță, la 27 iunie 2022, anularea concursului respectiv. Ținând cont de faptul că serviciile de contorizare (anunțul plasat pe pagina web www.tracom.md la data de 27 aprilie 2022, Lot 2 — Contorizare. Demontarea și montarea contoarelor) urmau a fi efectuate ulterior procedurii de achiziționare a contoarelor (Lot 1 — Contorizare) care a fost anulată, decade necesitatea executării acestui serviciu. Astfel, se anulează și procedura de achiziții pentru Lotul 2 (Contorizare. Demontarea și montarea contoarelor).