La data de 26 iulie 2022, Comisia specială de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru Parcul Industrial „TRACOM” (Comisia de concurs) s-a întrunit în ședință de lucru pe unul din elementele atribuționale (prevăzut la pct.13 subpct.3) din Regulamentul privind modul de desfășurare a concursului de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale pentru parcul industrial, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.652/2011): reexaminarea, la solicitarea rezidenților, a condițiilor proiectelor investiționale anunțate inițial de către rezidenți.

Este de menționat că, componența Comisiei de concurs a fost actualizată prin Ordinul directorului general interimar dna Aurelia SALICOV, nr.23 din 20 mai 2022, după cum urmează:

Preşedintele Comisiei:

Aurelia SALICOV, director general interimar S.A.„TRACOM”

Membrii Comisiei:

Ina RAILEAN, șef Secția analiză, dezvoltare și monitorizare S.A. „TRACOM”;

Tatiana VICULOVA, șef Serviciul financiar, contabil-şef S.A. „TRACOM” ;

Ion RĂULEȚ, consultant principal, Secția politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială, Ministerul Economiei;

Liliana MAMALIGA, consultant principal, Secția politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială, Ministerul Economiei;

Ion COTRUȚĂ, șef adjunct, Direcția parteneriat public-privat și proiecte investiționale, Agenția Proprietății Publice;

Irina MALANCIUC, consultant principal, Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice.

În procesul de examinare a cererilor rezidenților S.R.L.„BAYRO”, S.R.L.„VITASANMAX”, „ARAMA R” și S.R.L.„CONTINENTAL GRUP” privind reexaminarea condițiilor proiectelor investiționale precum și solicitarea extinderii proiectelor, Comisia de concurs a efectuat o analiză în detaliu privind (i) a stadiului implementării proiectelor investiționale, inclusiv conformitatea parametrilor de bază, apreciind dinamica activității rezidentilor și respectiv sustenabilitatea acesteia, (ii) condițiile și impedimentele prezentate de către rezidenți drept argumente pentru neinițierea activității investiționale și (iii) onorarea obligațiilor contractuale asumate.

Ca urmare a acestui exercițiu, a fost aprobată actualizarea proiectului investițional al S.R.L.„CONTINENTAL GRUP”.