În 25.08.2022 Grupul de monitorizare și-a continuat activitatea, analizând procesul de îndeplinire a obligațiilor contractuale și implementarea proiectului investițional anunțat de către rezidentul SRL „ELIT DECOR”.

În cadrul ședinței a fost examinat stadiul de realizare a parametrilor de bază din proiectul investițional asumat, rapoartele anuale, restanțele și problemele conexe activității desfășurate a rezidentului.

Membrii Grupului de monitorizare au vizitat spațiile de producere a articolelor filetate în piatră și lemn dotate cu echipament tehnologic avansat, au discutat potențialul de activitate și dezvoltare a rezidentului SRL „ELIT DECOR” în cadrul PI „TRACOM”.