📍 Astăzi a avut prima ședință din anul 2023 a Grupului de monitorizare a stadiului implementării proiectelor investiționale de către rezidenții Parcului Industrial „TRACOM”.

Ședința a avut loc la sediul rezidentului CARTNORD și în cadrul acesteia au fost examinate stadiile de implementare a celor două proiecte investiționale ale rezidentului CARTNORD. Membrii Grupului de monitorizare au discutat cu reprezentanții CARTNORD parametrii investiționali atinși și au remarcat rezultatele implementării proiectelor.

🔹 Ședința s-a încheiat cu o vizită în spațiile de producere ale articolelor din hârtie, unde a fost observat de aproape procesul de producere și au discutat direcțiile de dezvoltare pe care rezidentul le urmărește.