La 26 aprilie 2023 a avut loc ședința Comisiei de concurs a S.A. „TRACOM”. În cadrul ședinței, au fost examinate cererile rezidenților referitor la actualizarea proiectelor investiționale, solicitări privind obținerea titlului de rezident și posibilitatea extinderii activității în cadrul parcului Industrial ”TRACOM”.

Conex, în contextul discuțiilor celor prezenți la ședință, au fost abordate obiectivele de bază a Strategiei de dezvoltare a Parcului Industrial ”TRACOM” pentru anii 2023-2030 și oportunitatea valorificării activelor neutilizate în scopul relansării economice a platformei.