Pe data de 26 noiembrie 2018 s-a desfăşurat Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor „TRACOM” SA, la care s-au luat următoarele decizii:

I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului „TRACOM” SA.

II. Alegerea membrilor Consiliului Societății şi stabilirea cuantumului retribuției muncii lor.

Conform rezultatelor votului cumulativ în componenţa Consiliului Societăţii pe o perioadă de 4 ani au fost aleși:

1. Vadim CORTAC, consultant principal, direcția evidenta patrimoniului public si analize economico-financiare, Agenția Proprietății Publice.

2. Sergiu DRAGOMAN, sef direcție management instituțional, Agenția Proprietății Publice.

3. Ion GILCĂ, consultant principal, Agenția Proprietății Publice.

4. Ion RĂULEȚ, consultant principal al Direcției politici economice și mediul de afaceri, Ministerul Economiei și Infrastructurii.

5. Vasile BOTICA, sef direcție politici bugetare sectoriale, Ministerul Finanțelor.

Stabilirea cuantumului remunerării muncii lunare fiecărui membru al Consiliului Societății în mărime de trei salarii minime pe ţară.

III. Stabilirea cuantumului retribuției muncii lunare reprezentantului statului in mărime de trei salarii minime pe tară.

Semnăturile președintelui și secretarului din procesul-verbal, precum și semnăturile comisiei de înregistrare a voturilor din lista acționarilor, care au fost prezenți la Adunarea generală extraordinară a acționarilor, să fie autentificate de comisia de cenzori în exerciţiu, în conformitate cu prevederile Legii privind societățile pe acțiuni.