AVIZ

Managementul „TRACOM” SA, Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale anuale ordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 28 mai 2019, orele 11:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” SA, cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării la orele 0930

Sfârşitul înregistrării la orele 1045.

Ordinea dе zi:

1. Aprobarea dării de seamă a Consiliului Societăţii pentru anul 2018.

2. Examinarea dării de seamă financiare a Societăţii pentru anul 2018.

3. Examinarea raportului Societății de audit cu privire la situațiile financiare ale „TRACOM” SA pentru anul 2018.

4. Aprobarea dării de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2018.

5. Repartizarea profitului net obținut în anul 2018 și aprobarea normativelor de repartizare a profitului net pentru anul 2019.

6. Confirmarea Societăţii de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar şi stabilirea cuantumului retribuției serviciilor ei.

7. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori, stabilirea cuantumului retribuției muncii și alegerea membrilor Comisiei de cenzori.

8. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii reprezentantului statului.

Lista acţionarilor, cu drept de vot la adunarea generală a acţionarilor, este întocmită la 22 aprilie 2019.

Cu materialele referitoare la ordinea de zi a adunării generale se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, de la 20 mai 2019, orele 9.00 — 16.00, întrerupere de la 12.00 până la 13.00.

Pentru participare la adunarea generală acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor — cu procure, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301801; 022 301815.