Comunicat informativ

La ședința Comisiei de concurs din 08.05.2019 s-a luat decizia privind anularea concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru Parcul Industrial „TRACOM”, în baza terenului, propus în arendă cu suprafața de 0,8 ha.

Decizia dată rezidă din următoarele considerente:

  • Necesitatea de finalizare de către ÎS URBANPROIECT a proiectului „Studiul de prefezabilitate privind delimitarea terenurilor aferente construcțiilor privatizate amplasate pe teritoriul ‚TRACOM’ SA în vederea organizării parcului industrial din str. Columna, 170” (definitivarea Planului Urbanistic Detaliat).
  • Formarea bunului imobil separat, cu atribuirea numărului cadastral.