Managementul „TRACOM” SA Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 27 decembrie 2019, orele 10-00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” SA, cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării la orele 09-00

Sfârşitul înregistrării la orele 09-45

Ordinea dе zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori

2. Cu privire la stabilirea cuantumului retribuției muncii membrilor Consiliului Societății, Comisiei de Cenzori şi reprezentantului statului

3. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori

Lista acţionarilor, cu drept de vot la Adunarea Generală extraordinară a acţionarilor „TRACOM” SA este întocmită la data de 25 noiembrie 2019.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, de la 17 decembrie 2019, orele 09-00 — 16-00, întrerupere de la 12-00 până la 13-00.

Pentru participare la Adunarea Generală Extraordinară, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor sau custozii acţiunilor — cu mandate de participare, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301801; 022 301815