Societatea pe acțiuni „TRACOM” în legătură cu evoluția răspândirii îmbolnăvirilor cu Covid-19 printre angajații societății, în scopul prevenirii răspândirii infecției, în vederea asigurării securității în muncă la nivelul angajaților, protecției vizitatorilor, Vă comunică despre instituirea regimului special de activitate a întreprinderii începând cu 16 martie 2021 până la 31 martie 2021.

În acest context, accesul în incinta sediului „TRACOM” SA pentru cetățeni se sistează. Recepționarea cererilor, demersurilor, petițiilor va fi efectuată doar prin intermediul oficiilor poștale la adresa mun. Chișinău, str. Columna 170, adresa de e-mail info@tracom.md sau va fi plasată în cutia poștală a „TRACOM” SA de la punctul de control.