Spre atenţia acţionarilor „TRACOM” S.A.

Managementul „TRACOM” S.A. Vă anunţă că Consiliul Societăţii a luat decizia despre convocarea Adunării Generale extraordinare a acţionarilor, care va avea loc pe data de 22 octombrie 2021, orele 10:00, adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, în incinta „TRACOM” S.A., cu prezenţa acţionarilor.

Începutul înregistrării — ora 09:00

Sfârşitul înregistrării — ora 10:00.

Ordinea dе zi:

1. Cu privire la încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori.

2. Cu privire la alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii acestora.

Lista acţionarilor, cu drept de vot la adunarea generală extraordinară a acţionarilor, este întocmită la 20 septembrie 2021.

Cu materialele ce țin de ordinea de zi a Adunării Generale extraordinare se poate lua cunoştinţă pe adresa: mun. Chişinău, str. Columna, 170, începând cu data de 12.10. 2021, între orele 9:00 — 16:00, întrerupere de la 12:00 până la 13:00.

Pentru participare la Adunarea Generală extraordinară, acţionarii se vor prezenta cu buletine de identitate, sau alte documente de confirmare a identităţii, iar reprezentanţii lor — cu procure, perfectate în ordinea stabilită.

Telefoane de contact: 022 301 801; 022 301 815