Pe data de 4 aprilie 2022 s-a desfășurat Adunarea Generală extraordinară a acționarilor „TRACOM” S.A., la care s-au luat următoarele decizii:
I. Încetarea înainte de termen a împuternicirilor membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori.
II. Alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori și stabilirea cuantumului remunerării muncii

Alegerea membrilor Consiliului Societății și Comisiei de Cenzori:

Conform rezultatelor votului cumulativ în componența Consiliului Societății pe o perioadă de patru ani au fost aleși:

  1. Tatiana SAVVA, Director general adjunct Agenția Proprietății Publice.
  2. Viorelia LAZĂR, șef al Corpului de Control al Prim-Ministrului.
  3. Irina MALANCIUC, consultant principal în Direcția contencios și control al legalității, Agenția Proprietății Publice.
  4. Iulia CIUMAC, șef al Direcției asistență externă al Ministerului Finanțelor.
  5. Sergiu FLOREA, consultant principal al Direcției politici în domeniul tehnologiei informației și economiei digitale, Ministerul Economiei.

Conform rezultatelor votului simplu în componența Comisiei de Cenzori pe o perioadă de cinci ani au fost aleși:

  1. Mihail DORUC, consultant principal al Secției relații funciare a Direcției administrarea bunurilor imobile și relații funciare, Agenția Proprietății Publice.
  2. Ala VIZIR, consultant principal al Secției politici contabile și audit a Direcției politici financiare a Ministerului Finanțelor.
  3. Tatiana DEMIDCENCO, consultant principal al Secției politici de atragere a investițiilor și dezvoltare industrială a Ministerului Economiei.

Remunerarea muncii fiecărui membru ai Consiliului Societății – în mărime de trei salarii minime pe țară, lunar;
Remunerarea muncii fiecărui membru ai Comisiei de Cenzori – în mărime de două salarii minime pe tară, lunar.