Urmare desfășurării concursului privind achiziționarea serviciilor/bunurilor prin cererea ofertelor de preț, ”TRACOM” S.A. anunță următoarele rezultate:

1. A respinge/descalifica următorii ofertanți din motivul neprezentării documentelor în plic sigilat: ”ROAR GRUP” SRL, ”ENERG-CABLU” SRL, ”CEGOLTAR” SRL.
2. A anula procedura de achiziții pentru Lotul 1 (Contorizare) fiind prezentată doar o singură ofertă, prin aceasta, nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurenței.
3. Se declară următorii câștigători în cadrul procedurii de achiziții prin cererea ofertelor de preț privind achiziționarea serviciilor/bunurilor în scopul obținerii autorizației de operator al sistemului de distribuție închis conform următoarelor loturi:
3.1 Pentru Lotul 2 (Contorizare. Demontarea și montarea contoarelor) – compania ”MAXDAN ELECTRO” SRL cu oferta de preț 70 908 lei, inclusiv TVA.
3.2 Pentru Lotul 3 (Servicii de proiectare) – compania ”RONI-PLUS” SRL cu oferta de preț 37 400 lei, fără TVA (nu este plătitor de TVA).
3.3 Pentru Lotul 4 (Actualizarea topografiei) – compania ”GEOGRIM” SRL cu oferta de preț 198 400 lei, inclusiv TVA.
3.4 Pentru Lotul 5 (Reparația curentă a echipamentului electrotehnic din cadrul PT/ID 6KV) – compania ”ELECTRO SERVICE GRUP” SRL cu oferta de preț 76 518,94 lei, inclusiv TVA.
3.5 Pentru Lotul 6 (Determinarea traseului LES) – compania ”INTER ELECTRIC” SRL cu oferta de preț 156 432 lei, inclusiv TVA.
3.6 Pentru Lotul 7 (Testări și încercări de laborator la echipamentele electrotehnice 0,4/6kV) – compania ”INTER ELECTRIC” SRL cu oferta de preț 79 003 lei, inclusiv TVA.