Ca urmare a desfășurării concursului repetat privind achiziționarea bunurilor prin cererea ofertelor de preț (anunțul plasat pe pagina web www.tracom.md la data de 25 mai 2022 cu prezentarea ofertelor până la 8 iunie 2022), S.A.„TRACOM” anunță următorul rezultat:

Se anulează procedura de achiziții (Lot 1) — toate 3 oferte prezentate depășesc valoarea fondului alocat pentru executarea contractului de achiziții.