În data de 9 noiembrie, membrii administrației și rezidenți ai Parcului Industrial „TRACOM”, alături de reprezentanți ai Ministerului Economiei, reprezentanți ai Ministerului Mediului și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), reprezentanți ai UNIDO și experți UE pentru Mediu au participat în cadrul Conferinței pentru Reuniunea Grupului părților interesate UE pentru Mediu privind Producerea Curată și Eficientă din punct de vedere al resurselor (RECP) în Republica Moldova.

Obiectivele principale ale conferinței au fost stabilirea unui bilanț al progresului în ceea ce privește Producerea Curată și Eficientă din punct de vedere a Resurselor(RECP) în Republica Moldova, întocmirea unui raport privind activitățile legate de „Economia circulară și noi oportunități de creștere” în cadrul Acțiunii UE pentru Mediu și prezentarea strategiei pentru instituționalizarea RECP și sprijinirea înființării rețelei RECP în Republica Moldova.

Discuția publică a abordat măsurile de eficientizare a utilizării resurselor energetice, prelungirea ciclului de viață al produselor și beneficiile trecerii la o economie mai circulară.

În mod special au fost discutate viziunile și ideile cum ar trebui să arate un Parc Eco-Industrial (EIP) luându-se drept exemplu Parcul Industrial „TRACOM” și ZEL „Valkaneș” care, în ultimile luni, au participat la un studiu de fezabilitate EIP al UNIDO.

În acest context, expertul EIP al UNIDO, Ankit Kapasi, a prezentat constatările și recomandările din evaluarea de prefezabilitate a Parcurilor Eco-Industriale (EIP) în cadrul Parcului Industrial „TRACOM”.

În cadrul discuției, reprezentanții și rezidenții parcului au constat care sunt provocările actuale ale dialogului public-privat în ceea ce privește implementarea practicilor unei economii circulare în Republica Moldova, Parcului Industrial „TRACOM” fiind una dintre primele companii care și-a propus să ajungă la standardele europene de fezabilitate, dar și așteptările de la implementarea bunelor practici către o economie durabilă.

În urma discuțiilor, în cadrul unei conferințe de presă Doamna Aurelia Salicov, Directorul Parcului Industrial „TRACOM” și expertul EIP al UNIDO au răspuns la întrebările presei legate de activitatea actuală a parcului și planul de acțiune pentru constituirea unui Parc Eco-Industrial. De asemenea, dumnealor au explicat care sunt impedimentele în crearea unui EIP, care este funcționarea unor astfel de întreprinderi, dar și așteptările sectorului privat de la acest proiect de fezabilitate.

În urma discuțiilor, cei prezenți la conferință, au efectuat o vizită practică la întreprinderile din cadrul Parcului Industrial „TRACOM” care deja au adoptat principii ale economiei circulare „ARAMA R” SRL, „CARTNORD” SRL și „ALPHATERM” SRL.

Schimbările politice și insuficiența energetică din ultima perioadă implică provocări economice și logistice majore pentru actorii sectorului privat din Republica Moldova, dar, în același timp, reprezintă o oportunitate de a regândi economia țării.

Parcului Industrial „TRACOM” și întreprinderile de pe teritoriul parcului, la rândul lor, încearcă să se adapteze situației și să transforme aceste provocări în oportunități.