În data de 13 și 20 februarie 2023 a avut loc ședința Consiliului Societății pe Acțiuni „TRACOM” în cadrul căreia au fost discutate și coordonate mai multe subiecte importante pentru asigurarea activității favorabile a Sociatății.

Cele mai esențiale subiecte abordate sunt:

— modificarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică în conformitate cu

dispozițiile Legii bugetului de stat pentru anul 2023 nr.359/2022, astfel a fost modificat tariful de bază de la 398,84 lei la 458,67 lei;

— aprobarea devizului de venituri și cheltuieli al S.A.„TRACOM” pentru anul 2023;

— aprobarea fondului de retribuire a muncii salariaţilor S.A.”TRACOM„ pentru anul 2023;

— coordonarea tarifelor pentru prestarea serviciilor de comunicații electronice și pentru chirie

spațiu punct de acces în camera de server a S.A. „TRACOM” și crossare/acces fibră optică, ca urmare a înscrierii Organul Executiv în Registrul public al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice și obținerii dreptului de a furniza servicii de comunicații electronice, precum:

  • Servicii de InterNet Only
  • Servicii de telefonie
  • Servicii de televiziune.